• Uppdatera företagets uppgifter

    Vi ber regelbundet om ditt företags information för att säkerställa en säker skötsel av bankärenden och tjänstens kvalitet. Uppgifterna uppdateras via en krypterad anslutning.
Sparbankens varumärke bild.

 

Så uppdaterar du företagets uppgifter

  • Företagets uppgifter uppdateras via en separat tjänst. Denna tjänst tillhandahålls av Signom. För att du ska kunna uppdatera företagets uppgifter måste ditt namn finnas i företagets handelsregister.
  • Du kommer till tjänsten via denna länk.
  • Fyll i företagets uppgifter.
  • Kontrollera uppgifterna och bekräfta dem med en elektronisk signatur. För en elektronisk signatur behöver du personliga bankkoder som beviljats av en bank som är verksam i Finland.

Vika uppgifter ber vi om?

Vi ber om ditt företags kännedomsuppgifter. Sådana uppgifter är:

  • grundläggande information om företaget (företagets och kontaktpersonens kontaktuppgifter)
  • betalningsrörelseuppgifter
  • beskattningsuppgifter
  • företagets ägarinformation.

Det tar cirka 10 minuter att uppdatera uppgifterna.

Varför ber banken om företagets uppgifter?

Förutom att vi vill lära känna våra kunder så bra som möjligt har vi också en lagstadgad skyldighet att regelbundet be om kunduppgifter. Detta är viktigt för säkerheten i ditt företag. Förfrågningarna görs alltid via krypterade och säkra anslutningar.

 

LÄS MER OM KUNDKÄNNEDOM