Välkommen, det här är tillgänglighetsutlåtande av Sparbanken Fondinformation

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten Sparbankens Fondinformation och har upprättats / uppdaterats 17.3.2022. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Tillgängligheten har granskats av en utomstående expertorganisation

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

PDF-dokumenten

Det finns brister i PDF-dokumentens tillgänglighet. Dessa brister beror på den alltför stora börda som orsakas av det stora antalet dokument och framtida systemreformer. Vi arbetar aktivt för att åtgärda brister i PDF-dokumentens tillgänglighet.

Fondlistor

WCAG 1.1.1 – Textalternativ

Det finns brister i textalternativen för vissa visuella element; därför blir skärmläsaren inte korrekt informerad om dem.
Exempel

 • Varje bild saknar ett textalternativ.
 • De så kallade ”spacer”-bilderna ska vara alt=”” (clear.gif).

WCAG 1.3.1 – Gruppering

Det lönar sig att gruppera fondkategori-kryssrutorna.

WCAG 1.3.1 – Rubriker

Rubrikerna saknas helt.

WCAG 1.3.1 – Landmärken

Inga sidområden eller ARIA-landmärken har fastställts.

WCAG 1.4.4 – Förstoring av text

Layouten bryts och en stor del av elementen syns inte vid användning av 200 % textförstoring.

WCAG 1.4.12 – Avstånd

Layouten bryts när anpassat avstånd används. Användaren ska kunna använda eget textavstånd för att förbättra läsbarheten av innehållet.

WCAG 1.3.1, 4.1.2 – Betoning av det aktiva objektet

Information om aktiva navigeringselement har inte definierats automatiskt.

WCAG 1.4.3, 1.4.11 – Kontraster 

Några problem med kontrasterna i text- och användargränssnittskomponenter och grafiska objekt:

 • Aktiv turkos flik (2,7:1).
 • Skjutreglage för det gråa området (1,5:1).

WCAG 1.1.1, 1.3.1, 2.4.7 – Skjutreglage

En beskrivande, automatisk struktur saknas från skjutreglagen i området risk-avkastningsprofil:

 • Användare av skärmläsare kan inte använda komponenten.
 • Skjutreglagen ska vara input type="range”-element.
 • Skjutreglagen ska ha textalternativ/ytterligare information.
 • Skjutreglagen saknar en synlig fokusstil för tangentbord.
 • Innehåller ett element med en konstig rubrik: LABEL_CustomNote2.

WCAG 1.3.1, 1.4.10, 4.1.2 – Tabeller 

Det finns flera brister i genomförandet av tabellen.

Det första rubrikelementet i tabellen (TH) ska minst innehålla beskrivande text för alla som använder skärmläsare (visuellt dold). Annars är dess betydelse oklar.

 • Sorteringsfunktionen ska beskrivas automatiskt (aria-sort).
 • En del av tabellen syns inte på en liten skärm (t.ex. iPhone 5, OnePlus 6). Horisontell rullning ska vara tillgänglig.

WCAG 2.1.1 – Navigering med tangentbord 

Vissa interaktiva element ingår inte i tabellordningen. 
Exempel:

 • Navigeringsflikar.
 • Fondröntgen och Jämför fondernas utveckling.

WCAG 2.4.2 – Inbäddning

Iframe har inget rubrikattribut.

Rubriken för dokumentet i iframe-ramen är ”Morningstar® Integrated Web Tools™". Rubriken ska vara mer beskrivande och berätta om själva dokumentet.

WCAG 3.1.2 – Språk för del av sida  Om inget annat anges ska innehållets språk motsvara dokumentspråket.

 • Till exempel sökresultatet visas på engelska: ”No search results: No securities were found”

WCAG 3.3.2 – Ledtexter/etiketter

Relaterade taggar saknas i kryssrutorna.

WCAG 4.1.1 – HTML-kontroll

HTML-kontrollen upptäckte några betydande fel och varningar:

 • Ganska många överlappande id-attribut.
 • Många inmatnings- och länkelement saknar sluttaggar (på grund av dokumenttyp).

WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 1.4.3, 2.4.2, 3.1.2 – Brister i fondprospektets PDF-fil

Tillgänglighetsproblem i detta dokument:

 • Rubriken har inte definierats (appens rubrikrad). Filnamnet används i stället för rubriken.
 • Språkdefinitionen ändras flera gånger i dokumentet (engelska och finska), trots att hela dokumentet är på finska.
 • Innehållsförteckningssidan ska vara en förteckning.
 • PDF-bokmärken saknas. Bokmärken ska användas när ett dokument är längre än 20 sidor.
 • Tabellerna har inga rubriker.
 • Tabellens rubrikceller (TH) saknas.
 • Av någon anledning består tabellen på sid 49 av två tabeller (det borde finnas endast en tabell).
 • Rubrikerna saknas (h1, h2…).
 • Diagram ska döljas från skärmläsare.
 • Diagram ska ha ett tillgängligt alternativ (data i tabellformat).
 • Diagram använder endast färger för att separera element. Olika linjer och texturer kan användas.
 • Den turkosa färgen saknar tillräcklig kontrast.
 • I vissa fall har den vita texten ovanpå bilden inte tillräcklig kontrast.
 • På vissa sidor är läsordningen ologisk.

Fondsidor

WCAG 1.4.3, 14.11 – Kontraster

Några problem med kontrasterna i text, användargränssnittskomponenter och grafiska objekt:

 • Grå texter
 • Turkos i diagrammet

WCAG 1.1.1, 1.3.1 – Textalternativ

Det finns brister i textalternativen för vissa visuella element; därför får skärmläsaren inte ordentligt med information från dem. 
Exempel:

 • Morningstar Style Box har inget textalternativ (kunde vara en tabell).
 • Risk-avkastningsprofilen har inget textalternativ eller en beskrivande automatisk struktur.
 • Innehåll-fliken: Viktningskolumnen bör ha en beskrivande rubrikcell (TH), åtminstone för användarna av skärmläsare.
 • De alternativa texterna i diagrambilderna innehåller onödiga platsmärken. Alt=”” är ett bättre alternativ.
 • Skrivfel på finska: Tyypillisesti pienmmät tuotot.

WCAG 1.4.10 – Responsivitet

Tabellen Årlig avkastning (värdeutveckling) är inte responsivt skalbar på en skärmbredd på 320 CSS (som motsvarar allmän zoom på 400 procent på en 1280 x 1024 px skärm). En del av det relevanta textinnehållet syns inte.

WCAG 2.4.2 – Sidans titel

Sidans rubrik (Morningstar® Integrated Web Tools™ – Investment Raportti) representerar inte sidornas innehåll. Sidans rubrik borde vara beskrivande.

WCAG 2.1.1 – Navigering med tangentbord

Vissa interaktiva element ingår inte i tabellordningen.
Exempel:

 • De viktigaste navigeringslänkarna
 • Länken Skriv ut

WCAG 3.1.2 – Språk för del av sida

Om inget annat anges ska innehållets språk motsvara språket i dokumentet.

 • Attributet för rubriken till dokumentlänken: Åpne i nytt vindu
 • Kolmätarens bladikon har följande textalternativ: Low Carbon
 • Diagrammen har textalternativ på engelska
 • Kvartil-bildtextens alternativ är på engelska

WCAG 4.1.1 – HTML-kontroll

HTML-kontrollen upptäckte några betydande fel och varningar:

 • Ganska många överlappande id-attribut.
 • Många CSS-fel.

Fondröntgen – Start

WCAG 1.1.1 – Textalternativ

Det finns brister i textalternativen för vissa visuella element. På grund av detta blir skärmläsaren och dess användare inte korrekt informerade om dem. 
Exempel:

 • Den röda X-knappen har inget textalternativ
 • Förstoringsglasknappen har ett lite konstigt textalternativ: Lookup Pikahaku

WCAG 1.4.1 – Användning av färg

Färg (röd) har använts som det enda sättet att skilja mellan felstatus och standardinställning i avsnittet Placeringsbelopp.

WCAG 1.4.3, 1.4.11 – Kontraster

Några problem med kontrasterna i text- och användargränssnittskomponenter och grafiska objekt:

 • Turkos text på vit bakgrund
 • Förstoringsglasknapp. Ikon vs bakgrund.
 • Grå text mot ljusblå bakgrund.
 • Bakgrundsfärg för rött inmatningsfel.
 • Röd feltext på vit bakgrund.
 • Använd lika andelar, Visa resultat

WCAG 1.4.4 – Förstoring av text

En stor del av sök-popupfönstret syns inte vid användning av 200 procents textstorlek.

WCAG 1.4.10 – Responsivitet

Sök-popupfönstret öppnas bakom kanten på en skärm med en bredd på 320 CSS (som motsvarar allmänt zoomande på 400 procent på en 1280 x 1024 px skärm).

WCAG 2.1.1 – Navigering med tangentbord

Vissa interaktiva element ingår inte i tabellordningen. 
Exempel:

 • Blå förstoringsglasknapp
 • Röd X-knapp

WCAG 2.4.2 – Inbäddning

Inbäddningen (iframe) har inget rubrikattribut.

Rubriken för dokumentet i inbäddningsramen är ”Morningstar® Integrated Web Tools™ – Instant X-Ray”. Rubriken ska vara mer beskrivande och representera sidornas innehåll.

WCAG 3.3.2 – Ledtexter/etiketter

Textinmatningen saknar relaterade taggar/etiketter. Platsmärksattributet ska inte användas som ersättning för ledtexter/etiketter.

WCAG 4.1.3 – Dynamiska ändringar i vyerna

Skärmläsaren ska meddela om dynamiska vyändringar. Skärmläsaren ska ange huvudrubriken när användaren öppnar Fondröntgen-vyn. Samma sak ska hända när resultatvyn öppnas.

WCAG 1.1.1, 1.3.1 – Tabeller

Det finns flera brister i genomförandet av tabellen.

 • Total vikt-raden är inte beskrivande. Cellerna i tabellen ska inte kombineras.
 • Tabellens knappkolumner saknar beskrivande rubrikceller.

WCAG 3.3.1, 4.1.3 – Felmeddelanden 

Felmeddelanden har inte programmerats så att deras innehåll läses automatiskt av skärmläsaren utan att användaren behöver flytta på fokuset.

För närvarande märker användaren av skärmläsare inte eventuella fel. Skärmläsaren bör läsa felen högt så snart de dyker upp på skärmen.

WCAG 1.3.1, 1.4.3, 1.4.11, 2.1.1, 3.3.2, 4.1.2 – Sök-popupfönster

Förstoringsglasknappen öppnar ett popupfönster.

 • Det ska vara möjligt att stänga popupfönstret med Esc-tangenten.
 • X-knappen har inte tillräcklig kontrast (1,9:1).
 • Val- och inmatningselement saknar taggar/etiketter.
 • Tabellens första kolumn är tom. Tabellen borde inte innehålla tomma kolumner.
 • Den grå texten har inte tillräcklig kontrast.
 • Sökknappen har inte tillräcklig kontrast.
 • Sorteringsfunktionen ska beskrivas automatiskt (aria-sort).

Fondröntgen – Slutresultat

WCAG 1.1.1 – Textalternativ 

Det finns brister i textalternativen för vissa visuella element. På grund av detta blir skärmläsaren och dess användare inte korrekt informerade om dem. 
Exempel:

 • Tårtdiagram- och diagrambilderna har onödiga platsmärken som textalternativ med alt=”” så att skärmläsaren kan hoppa över dem automatiskt.
 • Fliken Aktie- och räntestil: ”Stylebox” -bilderna har också onödiga platsmärken som textalternativ. Ett tillgängligare alternativ vore att använda en tabell.

WCAG 1.4.1 – Användning av färg

Färger har använts som det enda sättet att separera diagram från varandra.

WCAG 1.4.10 – Responsivitet

Diagrammet inuti inbäddningsramen (iframe; fliken Värdeutveckling) är inte responsivt skalbar på en skärm med en bredd på 320 CSS (som motsvarar allmänt zoomande på 400 procent på en 1280 x 1024 px skärm). En del av det relevanta innehållet är inte synligt och kan inte rullas i sidled.

WCAG 1.4.3, 1.4.11 – Kontraster

Några problem med kontrasterna i text- och användargränssnittskomponenter och grafiska objekt:

 • Kontrasten mellan turkosa texter och grafiska objekt är inte tillräcklig.
 • Den röda serverfeltexten ”Server Error in '/' Application.” har inte tillräcklig kontrast.

WCAG 2.1.1 – Navigering med tangentbord  

Vissa interaktiva element ingår inte i tabellordningen. 
Exempel:

 • Navigering
 • Fliken Värdeutveckling: Diagraminställningar
 • Fliken Värdeutveckling: Jämför

WCAG 2.4.2 – Inbäddning

Värdeutveckling-inbäddningen (iframe) har inget rubrikattribut. Dokumentet i inbäddningen saknar en beskrivande rubrik: "Morningstar® Integrated

Web Tools™". Rubriken ska vara mer beskrivande och berätta om själva dokumentet.

WCAG 3.1.2 – Språk för del av sida

Om inget annat anges ska innehållets språk motsvara språket i dokumentet.

 • "Serverfel i applikationen." text
 • Fliken Värdeutveckling: kalendergränssnittet är på engelska
 • Vyn Diagraminställningar: komprimera-knappens textalternativ är på engelska
 • X-knappens textalternativ är också på engelska

WCAG 3.3.2 – Ledtexter/etiketter

Elementen i värdeutvecklingsblanketten saknar relaterade taggar/etiketter. Platsmärksattributet ska inte användas som ersättning för ledtexter/etiketter.

WCAG 1.3.1, 4.1.2 – Betoning av det aktiva objektet

Information om aktiva navigeringselement har inte definierats automatiskt.

WCAG 1.3.1, 2.4.2, 2.4.3, 3.1.1 – Fondröntgen PDF 

Tillgänglighetsproblem i detta dokument:

 • Rubriken har inte definierats (appens rubrikrad). Endast filnamnet är tillgängligt.
 • Språkdefinitionen saknas.
 • Dokumentet har inte markerats för att fastställa rätt läsordning.

Jämför fondernas utveckling (värdeutveckling)

WCAG 1.1.1 – Textalternativ

Det finns ett oklart textalternativ i triangelknappen i det övre vänstra hörnet: screenera

WCAG 1.1.1 – Diagram 

Diagrammet har inget textalternativ.

WCAG 1.4.3, 14.11 – Kontraster

Några problem med kontrasterna i text- och användargränssnittskomponenter och grafiska objekt:

 • X-knappen är nästan osynlig
 • Vit text på grå bakgrund
 • Grå text på grå bakgrund nära diagrammet

Schema för sanering av tillgänglighetsgap: Under 2023

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

• När observerade du problemet (datum och klockslag)?
• Vad försökte du göra och hur långt kommer du innan felet uppstår?
• Visar tjänsten något felmeddelande? Försök beskriva felmeddelandet med egna ord.
• Använde du tjänsten som privat- eller företagskund?

OBS: Skriv inte personlig information eller företagsinformation – t.ex. personbeteckning, FO-nummer, kontonummer eller kortnummer – i ditt responsmeddelande!

Skicka respons per e-post till adressen:

tillganglighet@saastopankki.fi

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland Öppnas i ett nytt fönster. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra den digitala tillgängligheten

Vi har förbundit oss vid att förbättra tillgängligheten till den digitala tjänsten