Välkommen, det här är tillgänglighetsutlåtande av Sparbankens mobilapplikation

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten Sparbankens mobilapplikation och har upprättats/uppdaterats den 17 mars 2022. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, som förutsätter att offentliga webbtjänster ska vara tillgängliga.
Tjänstens tillgänglighet har granskats av en utomstående expertorganisation.

1. Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

 

2. Otillgängligt innehåll

Mobilapplikationen uppfyller inte ännu kraven till alla delar 

 • Hanterbar: Navigering i applikationen med hjälp av ett externt tangentbord eller skärmläsare

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister:
  Användaren kan fastna i en vy eller så det kan vara svårt att komma åt viss information eller det kan kräva ett betydande antal steg. I vyn Ny Betalning kan visas knapparna Fortsätt och Nästa, och om användaren väljer den senare, kommer användaren inte framåt i vyn. Då ska användaren välja knappen Fortsätt för att komma framåt.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:
  o 2.1.1 Tangentbord

 

 • Hanterbar: Ologisk fokusordning

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister:
  I vissa vyer kan elementens fokusordning vara ologisk med skärmläsare och externt tangentbord.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:
  o 2.4.3 Fokusordning

 

3. Oproportionell börda:

I fråga om e-räkningar i faksimil visar Sparbankens mobilapplikation innehåll som skapats av tredje parter. Det är inte möjligt att garantera att dessa innehåll är tillgängliga.

 

Har du upptäckt en tillgänglighetsbrist i våra digitala tjänster? Berätta det för oss, så gör vi vårt bästa för att åtgärda den

• När observerade du problemet (datum och klockslag)?
• Vad försökte du göra och hur långt kommer du innan felet uppstår?
• Visar tjänsten något felmeddelande? Försök beskriva felmeddelandet med egna ord.
• Använde du tjänsten som privat- eller företagskund?

OBS: Skriv inte personlig information eller företagsinformation – t.ex. personbeteckning, FO-nummer, kontonummer eller kortnummer – i ditt responsmeddelande!

Skicka respons per e-post till adressen:

saavutettavuus@saastopankki.fi

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen ska du först ge respons till oss, det vill säga webbplatsens administratör. Det kan ta 14 dagar innan du får svar. Om du inte är nöjd med svaret eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland ges mer information om hur anmälan kan göras och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
telefonväxel 0295 016 000

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten

Vi har förbundit oss till att förbättra de digitala tjänsternas tillgänglighet

Alla PDF-filer i tjänsten är inte tillgängliga. Vi strävar efter att göra PDF-filer som har publicerats efter den 23 september 2018 tillgängliga så snart som möjligt.