Tillgänglighetsutlåtande

Välkommen, detta är ett tillgänglighetsutlåtande för Sparbankens Marknadsinformation

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten Sparbankens Marknadsinformation och skrevs/uppdaterades den 4 januari 2023. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, som förutsätter att offentliga webbtjänster ska vara tillgängliga.

Tjänstens tillgänglighet har bedömts av en extern expertorganisation

Situationen gällande den digitala tjänstens tillgänglighet

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven

Otillgängligt innehåll

3. Webbplatsen uppfyller inte ännu kraven till alla delar

PDF-dokumenten

Det finns brister i PDF-dokumentens tillgänglighet. Dessa brister beror på den alltför stora börda som orsakas av det stora antalet dokument och framtida systemreformer. Vi arbetar aktivt för att åtgärda brister i PDF-dokumentens tillgänglighet.

WCAG 1.1.1 – Textalternativ

Det finns brister i textalternativen för vissa visuella element; därför blir skärmläsaren inte korrekt informerad om dem. 
Exempel

 • Registrets zoomknapp saknar textalternativ, skärmläsaren meddelar filnamnet (indexfull)
 • Sökresultatens sidväxling: föregående- och följande-knapparna har inget textalternativ
 • Omladdningsknappen i aktieuppgifterna har inget textalternativ
 • På vissa sidor saknas en förklaring till asteriskerna (*) som anger obligatorisk information
 • Sidan Senaste affärer kunde vara mer beskrivande för användare av skärmläsare. En beskrivande rubrik och/eller aria-taggar kunde underlätta förståelsen av tidsramens filtreringsfunktion (allmän tillgänglighet)

WCAG 1.3.1, 1.3.2 – Semantisk märkning

Den vanligaste orsaken till dålig tillgänglighet är bristen på semantisk HTML-markering. Man ska använda element som bäst stöder syftet. Några observationer av ämnet:

 • Indexinformation-sidan: tabellen visar inte rullgardinsmenyn för linjediagram. Den nuvarande implementeringen är oklar för användare av skärmläsare. (WCAG 1.3.1, 1.3.2)
 • Det rekommenderas att listelement används i stället för en tabell för att lista nyheter. (Allmän tillgänglighet)

WCAG 1.3.1, 4.1.2 – Betoning av det aktiva objektet

Information om aktiva navigeringselement definieras inte automatiskt. 
Exempel

 • Aktier-sidan: den aktiva navigeringssidan på en mörkgrå bakgrund (aktier, warranter...) är inte automatiskt definierad (aria-current).
 • Aktier-sidan: den aktiva fliken (positiv trend, negativ trend, alla...) är inte programmerad (aria-current).
 • Söksidan: den aktiva fliken har inte definierats automatiskt (aria-current).
 • Även attributet aria-current saknas på den aktiva sökresultatsidan. Denna brist upprepas i andra sidnummer.

WCAG 1.4.3, 1.4.11 – Kontraster

Många textfält och element i rullgardinsmenyn har en fokusstil (box-shadow) som inte sticker ut från bakgrundsfärgen.

Tjänsten har några flikar och knappar med grå bakgrund och hover-stilar med vit text.

WCAG 1.4.3, 1.4.11, 4.1.2 – Linjediagram

Det finns några tillgänglighetsbrister i genomförandet av linjediagrammet:

 • Linjens olika färger saknar kontrast. Likaså röd vertikal streckad linje. (WCAG 1.4.11)
 • De tidslinjefiltertexter och linjediagram som kan dras saknar kontrast. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)
 • Det aktiva valet av den fördefinierade tidsramskomponenten (1 månad, 3 månader, 6 månader, YTD) är inte programmerat (aria-current). (WCAG 4.1.2)
 • Det rekommenderas att linjediagrammen döljs från skärmläsaren eller att någon slags inforuta erbjuds som berättar att det finns ett lättillgängligt alternativ bakom knappen Indexinformation. För närvarande erbjuder linjediagram inte begriplig information åt dem som använder skärmläsare. (allmän tillgänglighet)

WCAG 1.4.4 – Förstoring av text

Layouten bryts ställvis och en stor del av text/element syns inte vid användning av 200 % textstorlek.
Till exempel

Innehållet på Förvaringar-sidan klipps ut från båda innehållskolumnerna.

WCAG 1.4.10 – Responsivitet

Vissa element är inte responsivt skalbara på en skärmbredd på 320 CSS (som motsvarar allmänt zoomande på 400 procent på en 1280 x 1024 px skärm).

Observera att vissa användare med låg synskärpa eller lågt synfält kanske använder webbläsarens zoomfunktion för att förstora sidan, vilket kan leda till att de använder webbplatsens mobilversion effektivt.

 • Aktier-sidan: Följ-knapparna är inte synliga på en liten skärm (t.ex. iPhone 5).
 • Indexinformationssidan: en del av diagrammen och diagramkontrollerna är inte synliga på en liten skärm (t.ex. iPhone 5).
 • Sökresultattabellen är delvis osynlig på en liten skärm.
 • Fonder-sidan: en del av informationen i tabellen blir bakom skärmens kant. En horisontell rullningsfunktion kunde vara en lösning.

WCAG 1.4.12 – Avstånd

Layouten bryts i vissa fall när anpassade mellanslag används, till exempel:

 • Nyhetsrubriker är delvis skurna på flera sidor

Användaren ska kunna utnyttja eget textavstånd för att förbättra läsbarheten av innehållet.

WCAG 2.1.1 – Navigering med tangentbord

Vissa av servicefunktionerna fungerar inte enbart med tangentbordet, och endast vissa av de interaktiva elementen får tangentbordsfokus. 
Exempel

 • Omladdningsknappen i aktieuppgifterna kan inte användas med tangentbord.
 • Vissa blankettfält (t.ex. Debiteringsdatum) har en fältspecifik anvisningsknapp (?). Knappen är inte tillgänglig med tangentbord.

WCAG 2.4.2 – Sidans titel

Vissa av sidornas rubriker (titel) representerar inte innehållet på sidorna. Därför får användaren av skärmläsare inte feedback om sin position från sidorubriken och kan inte skilja mellan sidorna. 

 • Sidorna har en rubrik, men nästan varje sida saknar en unik och beskrivande rubrik.
 • HTML-rubrikstrukturen är lite inkonsekvent. Rubrikerna är inte alltid i en logisk hierarki. På grund av brister i rubrikstrukturen kan det vara svårt att upptäcka sidors struktur och innehåll. (allmän tillgänglighet)

WCAG 2.4.2 – Inbäddning

Olika delar av tjänsten består av iframe-element. Nästan varje iframe-element saknar en beskrivande rubrik eller ett aria-label-attribut. I många fall saknas dessutom dokumentrubrikelementet inuti iframe.

WCAG 2.4.3 Fokusordning

Osynliga element bör inte få tangentbordsfokus utan anledning.

 • Aktier-sidan: det finns en osynlig getComponent3.phplink i sidans övre högra hörn från vilken tangentbordsfokus försvinner när elementen bläddras.

WCAG 2.4.4 – Länkar

Några tillgänglighetsproblem relaterade till länkar:

 • Länkarna till bilagor ger inte information om filtyp eller -storlek när en fil öppnas via dem (t.ex. Spara och placera). (WCAG 2.4.4)
 • Medel-sidan: vissa länkar har ett aria-label-attribut. Aria-label ignorerar länktexten. Varje aria-label är likadan (Visa kontouppgifter), vilket innebär att användare av skärmläsare inte kan skilja mellan kontonummerlänkar. (WCAG 2.4.4)
 • Vissa länkar öppnas i ett nytt webbläsarfönster. Det rekommenderas starkt att dessa länkar markeras. Även namnet på den externa målwebbplatsen ska nämnas i länktexten om det annars är oklart (t.ex. Spara och placera). (Allmän tillgänglighet)

WCAG 3.1.2 – Språk för del av sida

Om inget annat anges ska innehållets språk motsvara dokumentspråket.

 • Följ-knappen (bredvid knappen Köp) har ingen finsk översättning (Toggle Dropdown).
 • Linjediagrammet har en Reset zoom-knapp – översättning behövs.
 • Språkdefinitionen (lang) saknas i det engelska nyhetsinnehållet. Skärmläsaren uttalar de engelska nyheterna på finska.
 • De engelska rubrikerna i nyhetslistan behöver ett lang-attribut.

WCAG 3.3.2 – Ledtexter/etiketter

Flera av blankettens kontroller saknar identifiering eller tillhörande tagg.

 • Nästan alla valda element saknar en tagg.
 • Indexinformationssidan: tidsinmatningen har inga taggar.
 • Aktier-sidan: sökinmatning och valda element saknar taggar.
 • Det finns inga taggar i rullgardinsmenyn för diagraminställningar och i kryssrutan för ljudvolym.
 • Vissa taggar är inte korrekt kopplade till blankettelementen. Sådana valda element finns till exempel i vyn Transaktioner och avkastning.

WCAG 1.3.1, 4.1.2 – Tabeller 

Det finns några brister i genomförandet av tabellen:

 • Tabellens sorteringsfunktioner är inte tydligt beskrivna visuellt eller automatiskt. En visuell indikator (ikon) och ett automatiskt alternativ (aria-sort) saknas. (WCAG 1.3.1, 4.1.2)
 • Det rekommenderas att sorteringslänkarna ändras till knappar. (Allmän tillgänglighet)
 • Positiva/negativa trender och uppgifter om mest växlade ska delas upp i olika tabeller. Den nuvarande lösningen är ganska svår att förstå för användare av skärmläsare på grund av tomma tabellrader och motstridiga kolumnavstånd. Några andra tabeller hade liknande problem. (WCAG 1.3.1)
 • Tabellrubriker (TH) saknas i index- och aktieinformationstabellerna. (WCAG 1.3.1)
 • Många tabeller har tomma celler, rader och kolumner. Det rekommenderas inte att tomma celler används i tabeller. Någon form av cellinnehåll bör erbjudas, åtminstone för användare av skärmläsare. (Allmän tillgänglighet)
 • Vissa tabeller, såsom Fonder, innehåller olika datamängder i en och samma tabell. Separata tabeller bör användas (för närvarande endast visuell uppdelning). (WCAG 1.3.1)
 • Förvaringar-sidan: Tabellen Transaktioner och avkastning är svår att förstå för dem som använder skärmläsare. Tabellinnehållet är inte logiskt konstruerat ur en HTML-semantisk synvinkel. (WCAG 1.3.1, 1.3.2)

WCAG 4.1.3 – Dynamiska ändringar på sidan

Som standard märker inte skärmläsare ändringar på sidan, så användaren informeras inte om ändringar i vyn.

 • Det finns en laddningsknapp på sidan Aktier. Skärmläsaren ska informera användaren när information laddas om och när den har laddats om.

Tillgänglighetsbrister kommer att åtgärdas under 2023.

Har du upptäckt en tillgänglighetsbrist i våra digitala tjänster? Berätta det för oss, så gör vi vårt bästa för att åtgärda den

• När observerade du problemet (datum och klockslag)?
• Vad försökte du göra och hur långt kommer du innan felet uppstår?
• Visar tjänsten något felmeddelande? Försök beskriva felmeddelandet med egna ord.
• Använde du tjänsten som privat- eller företagskund?

OBS: Skriv inte personlig information eller företagsinformation – t.ex. personbeteckning, FO-nummer, kontonummer eller kortnummer – i ditt responsmeddelande!

Skicka respons per e-post till adressen:

saavutettavuus@saastopankki.fi

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen ska du först ge respons till oss, det vill säga webbplatsens administratör. Det kan ta 14 dagar innan du får svar. Om du inte är nöjd med svaret eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland Öppnas i nytt fönster. På webbplatsen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland ges mer information om hur anmälan kan göras och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
telefonväxel 0295 016 000

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten

Vi har förbundit oss till att förbättra de digitala tjänsternas tillgänglighet