Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtande för webbplatsen saastopankki.fi 

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://www.saastopankki.fi/ och uppdaterades den 17 mars 2022. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, som förutsätter att offentliga webbtjänster ska vara tillgängliga.

Tjänstens tillgänglighet har bedömts av en extern expertorganisation. Utifrån observationerna har korrigeringar gjorts på webbplatsen för att säkerställa att den kan användas och navigeras så smidigt som möjligt även med tangentbord och skärmläsare. Dessutom har ändringar i kontrast och navigering gjorts på webbplatsen för att underlätta användningen.

Situationen gällande den digitala tjänstens tillgänglighet

Uppfyller tillgänglighetskraven delvis.

De mest kritiska tillgänglighetsförändringarna har huvudsakligen genomförts. Bristerna relaterade till PDF-dokument på webbplatsen är en del av en större helhet som anknyter till våra andra digitala tjänster, och vi letar för närvarande efter den lämpligaste lösningen på detta. Vad gäller webbplatsen löses problemet med dokumenten bland annat genom att göra PDF-innehåll som tidigare publicerats som dokument tillgängliga som sina egna innehållssidor på webbplatsen saastopankki.fi. Tillgängligheten till detta innehåll är i skick i och med de tillgänglighetskorrigeringar som vi har gjort på webbplatsen. 

Tillgänglighetskraven uppfylls inte till alla delar vad gäller innehåll som importeras till vår webbplats och som inte är nödvändiga för bankärenden (podcaster, videor) eller vad gäller tjänster som produceras utanför webbplatsen (kakverktyget Cookiebot, Hotjar- och Surveypal-enkätverktygen, Sympas ansökningsverktyg).

Har du upptäckt en tillgänglighetsbrist i våra digitala tjänster? Berätta det för oss, så gör vi vårt bästa för att åtgärda den

• När observerade du problemet (datum och klockslag)?
• Vad försökte du göra och hur långt kommer du innan felet uppstår?
• Visar tjänsten något felmeddelande? Försök beskriva felmeddelandet med egna ord.
• Använde du tjänsten som privat- eller företagskund?

OBS: Skriv inte personlig information eller företagsinformation – t.ex. personbeteckning, FO-nummer, kontonummer eller kortnummer – i ditt responsmeddelande!

Skicka respons per e-post till adressen:

saavutettavuus@saastopankki.fi

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen ska du först ge respons till oss, det vill säga webbplatsens administratör. Det kan ta 14 dagar innan du får svar. Om du inte är nöjd med svaret eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland ges mer information om hur anmälan kan göras och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
telefonväxel 0295 016 000

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten

Vi har förbundit oss till att förbättra de digitala tjänsternas tillgänglighet

Korrigerande åtgärder utförs för närvarande, och största delen av de viktigaste korrigeringarna blir klara senast i februari 2021 (inkl. PDF-filernas tillgänglighet, som hör till en större helhet och även anknyter till våra övriga tjänster, såsom nätbanken).