Tillgänglighetsutlåtande

Välkommen, detta är ett tillgänglighetsutlåtande för Sparbankens bildkortstjänst

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten Sparbankens bildkortstjänst och har skapats/uppdaterats den 17 mars 2022. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, som förutsätter att offentliga webbtjänster ska vara tillgängliga. Tjänstens tillgänglighet har bedömts av en extern expertorganisation

Situationen gällande den digitala tjänstens tillgänglighet

Uppfyller tillgänglighetskraven. 

Har du upptäckt en tillgänglighetsbrist i våra digitala tjänster? Berätta det för oss, så gör vi vårt bästa för att åtgärda den

  • När observerade du problemet (datum och klockslag)?
  • Vad försökte du göra och hur långt kommer du innan felet uppstår?
  • Visar tjänsten något felmeddelande? Försök beskriva felmeddelandet med egna ord.
  • Använde du tjänsten som privat- eller företagskund?

 

OBS: Skriv inte personlig information eller företagsinformation – t.ex. personbeteckning, FO-nummer, kontonummer eller kortnummer – i ditt responsmeddelande!

Skicka respons per e-post till adressen:

saavutettavuus@saastopankki.fi

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen ska du först ge respons till oss, det vill säga webbplatsens administratör. Det kan ta 14 dagar innan du får svar. Om du inte är nöjd med svaret eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland ges mer information om hur anmälan kan göras och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
https://www.tillganglighetskrav.fi/
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonväxel 0295 016 000