Välkommen, det här är tillgänglighetsutlåtande av Sparbanken Samtycke- och bekräftelsetjänsts

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten Sparbankens Samtycke- och bekräftelsetjänst och har upprättats / uppdaterats 17.3.2022. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Tillgängligheten har granskats av en utomstående expertorganisation

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven

Icke-tillgängligt innehåll

3. Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

 • Möjlig att uppfatta: Svag kontrast i felmeddelandet

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Enligt utvärderingen nås direktivet kravs delvis. Brister har observerats i följande funktioner:
  ”Svag kontrast i felmeddelandet”

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.4.3 Kontrast (minimum)
 • Robust: Skärmläsarens funktioner

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Enligt utvärderingen nås direktivet kravs delvis. Brister har observerats i följande funktioner:
  skärmläsaren läser inte meddelandet ”Sidan laddas, vänta ett tag” då man trycker på Enter på sidan där nyckeltalet skrivs in.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 4.1.3 Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus (inofficiell översättning)

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

• När observerade du problemet (datum och klockslag)?
• Vad försökte du göra och hur långt kommer du innan felet uppstår?
• Visar tjänsten något felmeddelande? Försök beskriva felmeddelandet med egna ord.
• Använde du tjänsten som privat- eller företagskund?

OBS: Skriv inte personlig information eller företagsinformation – t.ex. personbeteckning, FO-nummer, kontonummer eller kortnummer – i ditt responsmeddelande!

Skicka respons per e-post till adressen:

tillganglighet@saastopankki.fi

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland Öppnas i ett nytt fönster. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000