Tillgänglighetsutlåtande

Välkommen, det här är tillgänglighetsutlåtande av Sparbankens nätbank

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten Sparbankens nätbank och har upprättats / uppdaterats 17.3.2022. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Tillgängligheten har granskats av en utomstående expertorganisation

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller alla tillgänglighetskrav.

Icke-tillgängligt innehåll

3. Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

Möjlig att uppfatta: Möjlig att uppfatta: Otillgängligt innehåll och brister

INNEHÅLL SOM INTE ÄR TILLGÄNGLIGT OCH DESS BRISTER

Det finns brister i PDF-dokumentens tillgänglighet. Dessa brister beror på den alltför stora börda som orsakas av det stora antalet dokument och framtida systemreformer. Vi arbetar aktivt för att åtgärda brister i PDF-dokumentens tillgänglighet.

1.3.1 (Information och relationer)

På vissa blanketter har obligatoriska fält i avsnittet Placering inte markerats i programkoden som obligatoriska. I användargränssnittet visas dock obligatorisk.

Reparationsschema: under 2024

3.3.1 (Felidentifiering)
Ett felaktigt ifyllt fält i avsnittet Fakturor i en företags nätbank markeras inte alltid som ogiltigt för skärmläsaren.

Reparationsschema: under 2024

TILLGÄNGLIGHETSKRAV SOM INTE UPPFYLLS

1.3.1 Information och relationer

3.3.1 (Felidentifiering)

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

• När observerade du problemet (datum och klockslag)?
• Vad försökte du göra och hur långt kommer du innan felet uppstår?
• Visar tjänsten något felmeddelande? Försök beskriva felmeddelandet med egna ord.
• Använde du tjänsten som privat- eller företagskund?

OBS: Skriv inte personlig information eller företagsinformation – t.ex. personbeteckning, FO-nummer, kontonummer eller kortnummer – i ditt responsmeddelande!

Skicka respons per e-post till adressen:

tillganglighet@saastopankki.fi

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland Öppnas i ett nytt fönster. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra den digitala tillgängligheten

Vi har förbundit oss vid att förbättra tillgängligheten till den digitala tjänsten

Alla PDF-filer i tjänsten är inte tillgängliga. Vi strävar efter att göra PDF-filer som har publicerats efter den 23 september 2018 tillgängliga så snart som möjligt.