Tillgänglighetsutlåtande

Välkommen, det här är tillgänglighetsutlåtande av Sparbanken

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten Signom och har upprättats / uppdaterats 03.11.2022. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll

3. Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

 • Hanterbar: Teckenetiketter, titlar, sidförskjutning

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Förklaringarna till *-tecknen, som anger obligatoriska fält, saknas på samtliga sidor, varvid skärmläsaren inte kan läsa det.

  Sida 1
  •Den första, översta rubriken är markerad som rubriknivå 2, samma som nivån nedanför, Vårdnadshavarens uppgifter (rubriknivåerna enligt WCAG 2.1-kriterierna rekommenderas)
  •*-tecknet vid rubriken Fyller du i kunduppgifterna (obligatoriskt val) saknar förklaring, varvid skärmläsaren inte kan läsa det.
  •Texterna i menyn Fyller du i kunduppgifterna läses dubbelt.
  •Alternativet För en minderårig: *-tecknet som visar att ett fält är obligatoriskt saknar förklaring, varvid skärmläsaren inte kan läsa det.
  •Alternativet Uppgifter om kund med intressebevakare: *-tecknet som visar att ett fält är obligatoriskt saknar förklaring, varvid skärmläsaren inte kan läsa det.

  Sida 2 (Testad med alternativet: uppgifter om dödsbo)
  •Skärmläsarens inriktning fungerar inte vid förflyttning på sidan. Skärmläsaren inriktas inte alls och meddelar inte heller om förflyttningen.
  •Båda inledande rubrikerna har markerats som rubriknivå 2.
  •Anmälaren av dödsboets uppgifter: Vid anmälarens uppgifter läser skärmläsaren ”intressebevakarens telefonnummer”.
  •Kundrelationens syfte och karaktär: Texterna i menyn läses dubbelt.
  •Uppskattning om dödsboets betalningar i Sparbanken: Rubriceringarna i drop-down-listorna läses inte vid navigering med tabulator →svårt att följa vilket värde man håller på att mata in. Värdena i drop-down-listorna läses så att användaren inte förstår vad det handlar om (t.ex. st./mån-fältets valda värde 11–20 läses: elvatjugo.
  •Dokumentfiler som lagts till: skärmläsaren läser först hoppa och läser först länken Ta bort, först därefter den bifogade dokumentfilen.
  •Pop-up efter knappen Fortsätt ”genom att klicka på knappen Fortsätt…”: funktionsknapparna Fortsätt och Ta bort läses ihop och användaren vet inte på vilken knapp markören är.
  •Förhandsgranskning: Förhandsgranskning PDF fungerar inte med skärmläsare. I praktiken läses bara dokumentets rubriker, inte .tex. värden som kan redigeras och värden i urvalsfält.

  Sida 3
  •Skärmläsaren inriktas inte logiskt och det berättas inte för användaren med hjälp av skärmläsaren.
  •Ingen rubrik, men rubriknivån läses av skärmläsaren.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 2.4.2 Sidans titel

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

Per e-post

saavutettavuus@saastopankki.fi

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000