Sparbanken Balans Firmaskydd – tryggar ditt företag i överraskande situationer

Sparbanken Balans Firmaskydd håller ditt företags ekonomi i balans även när allt inte går enligt planerna. Med hjälp av Firmaskydd tryggar du återbetalningen av ditt företagslån även i en överraskande livssituation. Du kan försäkra nyckelpersonerna i ditt företag med tanke på allvarlig sjukdom, bestående arbetsoförmåga på grund av olycksfall och dödsfall.

Säästöpankin brändikuva

Tryggar ditt företags ekonomi och återbetalningen av ett lån i överraskande livssituationer

Skyddar den egendom som har ställts som säkerhet för företagslånet

Minimerar ditt företags personrisker

Försäkra nyckelpersonerna i ditt företag och trygga verksamhetens kontinuitet med Firmaskydd 

Med hjälp av Sparbanken Balans Firmaskydd förebygger du företagets personrisker och säkerställer att lånet återbetalas enligt förhandsplanerna, även i överraskande livssituationer. Med Firmaskydd kan du försäkra dig själv som företagare eller nyckelpersonerna (1–4) i ditt företag med tanke på allvarlig sjukdom, bestående arbetsoförmåga på grund av olycksfall och dödsfall.  

När olyckan är framme hjälper den ersättning som betalas från Firmaskyddet företaget med låneskötseln och tryggar företagsverksamhetens kontinuitet. Firmaskydd skyddar även företagarens personliga egendom som har ställts som säkerhet för lånet. 

Trygga ditt företags ekonomi 

Du kan teckna Firmaskydd för ett nytt eller gammalt lån som har tagits för företagsverksamheten. Du kan försäkra företagets lån i sin helhet (100 %) eller delvis (75 %). 

Firmaskydd är skattemässigt fördelaktigt för ditt företag. Företaget kan i regel avdra försäkringsavgifterna vid beskattningen som normala kostnader för affärsverksamheten. Huruvida försäkringsavgifterna är avdragsgilla beror på bolagsformen och förordnandet om förmånstagare samt vilken betydelse de försäkrade personernas arbetsinsatser har för företagets verksamhet. 

Priset på Firmaskydd påverkas bland annat av det valda skyddspaketet, de försäkrades ålder, lånekapitalet och storleken på månadsraten. 

Be om en offert på Firmaskydd av Sparbankens expert. Lämna en kontaktbegäran, boka tid för ett möte eller kontakta vår kundtjänst

Kom också ihåg Sparbanken Balans Låneskydd för privatkunder

Vi erbjuder även Sparbanken Balans Låneskydd för privatkunders bostadslån eller konsumtionskredit, i vilket du även hittar ett heltäckande skyddspaket för företagare. Läs mer om Sparbanken Balans Låneskydd.

Sparbanken Balans Firmaskydd och Låneskydd beviljas av Sb-Livförsäkring Ab och Chubb. Sparbanken är ombud för livförsäkringsbolaget.

Mer information:

Balans Produktfakta - Företagskunder
Balans Försäkringsvillkor - Företagskunder
Produktinformationsdokument - Firmaskydd

Bekanta dig även med dessa  

Kapitaliseringsavtal

Ett kapitaliseringsavtal är ett tryggt, enkelt och flexibelt sätt att hantera företagets tillgångar. Avtalet är alltid tidsbestämt för 5–20 år.

kapitalförvaltningsförsäkring

Behöver du en säker plats för din placering på över 100 000 euro? En kapitalförvaltningsförsäkring är ett förmånligt och enkelt sätt att sköta en betydande förmögenhet.

Gruppensionsförsäkring

Gruppensionsförsäkringen ger företaget ett effektivt sätt binda upp och belöna personalen. I avtalet ingår livförsäkring och skydd vid bestående arbetsoförmåga.

Kapitaliseringsavtal med kapitalförvaltning

Kapitaliseringsavtal med kapitalförvaltning är ett billigt och enkelt sätt att sköta ditt företags förmögenhet med expertis med den valda förväntade avkastningen och risktoleransen.

Sparförsäkring

Sparförsäkring är ett tryggt, enkelt och flexibelt sätt att spara. Du kan spara ett valfritt belopp varje månad eller placera en större engångssumma. Du kan lyfta besparingarna när du behöver dem.

Låneskydd

Med Sparbanken Balans-låneskyddet ser du till att lånet amorteras enligt ursprungsplan. Också under överraskande situationer i livet.

Skriv din lokala Sparbanks namn eller kontorets ort. Prislistan ser du genom att välja din bank från listan.

Kontaktuppgifter till det valda kontoret

Byt kontor
Vår kundtjänst nås också per telefon eller via chatten vardagar kl. 8–18.