Kapitalförvaltningsförsäkring

En kapitalförvaltningsförsäkring erbjuder ett tryggt sätt att spara och placera. Den passar placeringar på över 100 000 euro. Med ett avtal får du en helhetslösning för att få fördelarna med försäkringsplacering och kapitalförvaltning.

Säästöpankin brändikuva

En kapitalförvaltningsförsäkring är ett enkelt och flexibelt sätt att spara och förvalta betydande förmögenhet.

Med hjälp av Sparbankens expert kan du bland fyra kapitalförvaltningsportföljer välja den som passar dig bäst.

Du får aktiv kapitalförvaltning för din placeringsförmögenhet.

Bli förmögen och dra nytta av den hjälp du får av Sparbankens experter

Kapitalförvaltningsförsäkringen som är avsedd för Sparbankernas förmögnare kunder är en sparlivförsäkring där avkastningen inte är beroende av kundens enskilda fondval utan baserar sig på kapitalförvaltarens aktiva val.

Bland de bästa sidorna i en kapitalförvaltningsförsäkring är att den är enkel och bekväm. Kapitalförvaltningsförsäkringen, som är planerad för långsiktigt sparande, är ett tryggt sätt att sköta en betydande förmögenhet på över 100 000 euro. Du kan dra nytta av kapitalförvaltningens professionella marknadssyn och med hjälp av experterna välja en riskprofil och placeringsportfölj som passar just dig.

Försäkringens värde bestäms enligt den placeringsportfölj du väljer. Syftet är att öka din förmögenhet på den risknivå du väljer och befria dig från att hela tiden följa dina placeringar och fatta dagliga beslut.

Välj den kapitalförvaltningsportfölj som passar dig bäst

Urvalet erbjuder lämpliga alternativ för såväl den försiktiga som den djärvare placeraren.
Det går lätt att byta placeringsportfölj om den egna riskprofilen ändras. Med hjälp av vår expert kan du välja det lämpligaste bland fyra portföljalternativ:

• Räntebetonad
• Balanserad
• Aktiebetonad
• Avkastningsinriktad

placeringsportföljernas

Flexibilitet enligt din livssituation

En kapitalförvaltningsförsäkring är en långsiktig placering som gäller tillsvidare, men den är ändå flexibel enligt den egna livssituationen. Du kan ta ut kapital när du behöver det.

Du kan också öka försäkringens kapital med tilläggsbetalningar. Minimistorleken på dem är 10 000 euro.

Kapitalförvaltningsförsäkringen beskattas först när besparingarna tas ut

En kapitalförvaltningsförsäkring är skattemässigt en vettig placering. Till skillnad från många andra placeringar beskattas inte den värdestegring som bildats i portföljen när förändringar görs i portföljen eller när man byter placeringsportfölj. Beskattningen sker först när försäkringsbesparingarna tas ut.

Kapitalförvaltningsförsäkringen innehåller alltid också ett livförsäkringsskydd

Livförsäkringsskyddet ger dina närstående ekonomisk trygghet. Vid dödsfall betalas en ersättning som motsvarar försäkringsbesparingarna till de namngivna förmånstagarna.

 

Mer information:

Kapitalförvaltningsförsäkring Produktfakta
Kapitalförvaltningsförsäkring Försäkringsvillkot
Kapitalförvaltningsförsäkring Prislista

Faktablad - Kapitalförvaltningsförsäkring

Faktablad - Ränteviktade portföljen
Faktablad - Balanserade portföljen
Faktablad - Aktieviktad portföljen
Faktablad - Avkastningsinriktade portföljen

Läs också de här

Kapitaliseringsavtal

Ett kapitaliseringsavtal är ett tryggt, enkelt och flexibelt sätt att hantera företagets tillgångar. Avtalet är alltid tidsbestämt för 5–20 år.

Låneskydd för företag

Med hjälp av Sparbanken Balans-låneskyddet sköter du om återbetalning av lånet enligt förhandsplanerna. Även, om något otrevligt inträffar.

Gruppensionsförsäkring

Gruppensionsförsäkringen ger företaget ett effektivt sätt binda upp och belöna personalen. I avtalet ingår livförsäkring och skydd vid bestående arbetsoförmåga.

Kapitaliseringsavtal med kapitalförvaltning

Kapitaliseringsavtal med kapitalförvaltning är ett billigt och enkelt sätt att sköta ditt företags förmögenhet med expertis med den valda förväntade avkastningen och risktoleransen.

Sparförsäkring

Sparförsäkring är ett tryggt, enkelt och flexibelt sätt att spara. Du kan spara ett valfritt belopp varje månad eller placera en större engångssumma. Du kan lyfta besparingarna när du behöver dem.

Låneskydd

Med Sparbanken Balans-låneskyddet ser du till att lånet amorteras enligt ursprungsplan. Också under överraskande situationer i livet.

Skriv din lokala Sparbanks namn eller kontorets ort. Prislistan ser du genom att välja din bank från listan.

Kontaktuppgifter till det valda kontoret

Byt kontor
Vår kundtjänst nås också per telefon eller via chatten vardagar kl. 8–18.