Sparförsäkring

Har du en dröm, önskan eller ett mål som skymtar i horisonten? En Sparförsäkring hjälper dig livet igenom att uppnå dem. Börja fylla din egen reservkassa redan i dag.

check

En sparförsäkring passar både nybörjaren och den erfarna spararen samt den aktiva placeraren för långvarigt sparande.

check

Det livförsäkringsskydd som ingår i försäkringen sörjer också för dina närmastes ekonomi.

check

Du kan alltid när du vill ta ut av de medel du sparat.

En sparförsäkring är ett säkert, lätt och flexibelt sätt att spara

Med hjälp av en sparförsäkring kan du spara för att förverkliga dina egna drömmar, ge barnens eller barnbarnens drömmar vingar eller fylla praktiska behov; till exempel den egna pensionstiden, ett framtida gemensamt sabbatsår för familjen eller till en framtida bilskola för ett barn i lekåldern. När en dröm förverkligas kan du fortsätta att spara till nya drömmar. Bäst passar sparförsäkringen för långsiktigt, minst fem års sparande samt för placering.

Sparförsäkringen passar sparare och placerare i alla åldrar

En sparförsäkring passar lika bra för den som tänkt börja spara som för den som redan är en mera erfaren sparare och också för den aktiva placeraren. Du kan spara lite åt gången – till exempel hundra euro i månaden – eller betala in en större engångssumma när det passar dig, enligt din egen penningsituation. Du kan också hålla pauser i sparandet. Sparförsäkringen passar också bra för att ta hand om den förmögenhet man redan har samlat. 

Du kan lyfta dina besparingar från Sparförsäkringen när som helst

Sparförsäkringen är ett tryggt och enkelt sätt att gardera sig för framtiden eller fast för att förverkliga planerna för pensionsdagarna. Du kan lyfta uppkomna besparingar snabbt och enkelt och du får dina besparingar till ditt förfogande när du behöver dem.

Skattemässigt förnuftigt

Sparförsäkringen är också skattemässigt förnuftig, värdestegringen eller räntan som uppkommit på placeringsobjekten beskattas inte när man byter placeringsobjekt.

Spararen eller placeraren som aktivt följer med marknadsutvecklingen behöver inte bekymra sig för beskattningen av avkastningen, för beslattningen sker först när försäkringsbesparingar lyfts.

I en sparförsäkring ingår alltid också ett livförsäkringsskydd

Livförsäkringsskyddet innebär ekonomisk trygghet också för dina närmaste. Vid dödsfall betalas en ersättning som motsvarar besparingarna till de namngivna förmånstagarna. I annat fall styrs medlen till dödsboet. Livförsäkringsskyddets belopp är 100 % av försäkringsbesparingen.

Välj dina placeringsobjekt själv eller följ våra kapitalförvaltares rekommendationer

Innan du tar en sparförsäkring kartläggs din placerarprofil tillsammans med bankens expert. I kartläggningen tar vi reda på din egen riskvilja och dina avkastningsförväntningar. I kartläggningen ser vi om du är en försiktig, måttlig eller avkastningsinriktad placerare och placeringsobjekten väljs enligt det bland Sp-Fondbolags mångsidiga inhemska fonder.

  

Om du vill vara en aktiv sparare kan du sprida besparingarna på olika placeringsobjekt och själv byta placeringsobjekt, men lika väl kan du låta våra kapitalförvaltare sköta jobbet för dig genom att välja t.ex. placeringsportföljerna Kapitalförvaltarens Bästa.

 

Läs mera om placeringsobjekten

 

Du kan ändra dina placeringar utan kostnader

 

Du kan följa hur dina placeringsobjekt utvecklas och också byta dem utan kostnader i din egen nätbank. Om du har gjort en betalningsplan för din försäkring kan du ändra dina planenliga betalningar eller placeringsobjekt när som helst, enligt din livssituation.

Sparförsäkringen beviljas av Sb-Livförsäkring som Sparbanken är ombud för.

 

Mer information:  

Sparförsäkringen Produktfakta
Sparförsäkringen Försäkringsvillkot
Sparförsäkringen Prislista

Faktabladsdokument Sparförsäkring
Faktablad - Fondförvaltarens Bästa Ränteviktad
Faktablad - Fondförvaltarens Bästa Balanserad
Faktablad - Fondförvaltarens Bästa Avkastningsinriktad

 

Läs också de här

Låneskydd

Med Sparbanken Balans-låneskyddet ser du till att lånet amorteras enligt ursprungsplan. Också under överraskande situationer i livet.

Kapitaliseringsavtal med kapitalförvaltning

Kapitaliseringsavtal med kapitalförvaltning är ett billigt och enkelt sätt att sköta ditt företags förmögenhet med expertis med den valda förväntade avkastningen och risktoleransen.

Låneskydd för företag

Med hjälp av Sparbanken Balans-låneskyddet sköter du om återbetalning av lånet enligt förhandsplanerna. Även, om något otrevligt inträffar.

kapitalförvaltningsförsäkring

Behöver du en säker plats för din placering på över 100 000 euro? En kapitalförvaltningsförsäkring är ett förmånligt och enkelt sätt att sköta en betydande förmögenhet.

Gruppensionsförsäkring

Gruppensionsförsäkringen ger företaget ett effektivt sätt binda upp och belöna personalen. I avtalet ingår livförsäkring och skydd vid bestående arbetsoförmåga.

Livskraft

Ett unikt trygghetsspaket för en modern människa, som vill leva och inte bara spara. Med den unika försäkringen Livskraft kan du inleda sparandet och samtidigt få trygghet vid allvarlig sjukdom.

Kapitaliseringsavtal

Ett kapitaliseringsavtal är ett tryggt, enkelt och flexibelt sätt att hantera företagets tillgångar. Avtalet är alltid tidsbestämt för 5–20 år.

Du får fram PRISLISTAN och kontaktuppgifterna till din närmaste bank när du skriver staden, postnumret eller namnet på din Sparbank i fältet

Kontaktuppgifter till det valda kontoret

Byt kontor
Vår kundtjänst nås också per telefon eller via chatten vardagar kl. 8–22.
...