Sparförsäkring

Sparförsäkring är ett tryggt, enkelt och flexibelt sätt att spara. Du kan spara ett valfritt belopp varje månad eller placera en större engångssumma. Du kan lyfta besparingarna när du behöver dem.

Säästöpankin brändikuva

Lämpar sig för nya eller erfarna sparare samt aktiva placerare.

Du kan spara ett valfritt belopp varje månad eller öka besparingen med en större engångssumma.

Omfattar ett livförsäkringsskydd som gör det möjligt att betala besparingarna till en förmånstagare som du utser eller dödsboet.

Sparförsäkring – flexibelt sparande

Sparförsäkring är en trygg och flexibel lösning för långsiktigt sparande. Du kan välja en för dig passande risknivå för försäkringssparandet och ändra dina placeringar som försäkringen omfattar när du vill. Sparförsäkringen omfattar även ett livförsäkringsskydd. 

Sparförsäkring är ett tryggt alternativ för långsiktigt sparande

Sparförsäkringen är som namnet tyder en kombination av sparande och försäkring. Den lämpar sig för långsiktigt sparande och placerande på minst fem år. Du kan spara enligt din ekonomiska situation lite åt gången varje månad eller med en större engångssumma. Du kan börja med till exempel 50 euro per månad. Du kan även om du vill hålla en paus i sparandet.

Sparförsäkringen ger dig många fördelar

  1. Sparförsäkringen passar lika bra såväl nya som erfarna sparare eller aktiva placerare. 
  2. Du kan själv välja placeringsobjekt i försäkringen enligt ditt behov och din risknivå bland ett lämpligt mångsidigt utbud av placeringsobjekt eller anlita en av Sparbankens experter.
  3. Du kan följa upp utvecklingen av dina placeringsobjekt och byta placeringsobjekt gratis i nätbanken. 
  4. Du kan ändra betalningsplanen för din sparförsäkring när som helst. 
  5. Du kan lyfta de insamlade besparingarna i din sparförsäkring och använda dem när du behöver. 
  6. Den avkastning som placeringsobjekten ger beskattas inte under spartiden eller när du byter placeringsobjekt. Skatterna betalar du först när du lyfter besparingarna eller när försäkringen upphör.
  7. Sparförsäkringen omfattar alltid ett livförsäkringsskydd enligt din försäkringsbesparing. Vid dödsfall betalas en ersättning enligt dina besparingar till en förmånstagare som du utser eller dödsboet.

Läs mer om Sparförsäkringens förmåner.

Såhär får du en Sparförsäkring 

Innan Sparförsäkringen börjar kartlägger Sparbankens expert i Ekonomistunden tillsammans med dig en placeringsprofil för att utreda din risktagningsvilja och dina förväntningar på avkastningen. I kartläggningen utreds huruvida du är försiktig, måttlig eller avkastningsinriktad som placerare. Placeringsobjekten väljs enligt kartläggningen bland Sp-Fondbolags mångsidiga inhemska fonder. 

Om du vill vara en aktiv sparare, kan du diversifiera besparingarna på olika placeringsobjekt och själv variera placeringsobjekten. Du kan välja placeringsobjekt från fonder som du anser vara intressanta eller låta vår kapitalförvaltare göra det för dig genom att välja till exempel placeringsportföljen Kapitalförvaltarens Bästa. På detta sätt förvaltas dina besparingar aktivt även du är en småplacerare. Läs om Sparförsäkringens placeringsobjekt.

Lämna oss en kontaktbegäran eller boka tid för ett möte på kontoret, per telefon eller på nätet, så får du råd av våra experter i att ta en Sparförsäkring.

Sparförsäkringen beviljas av Sb-Livförsäkring Ab. Sparbanken verkar som ombud.

 

Mer information:  

Sparförsäkringen Produktfakta
Sparförsäkringen Försäkringsvillkot
Sparförsäkringen Prislista

Faktabladsdokument Sparförsäkring
Faktablad - Fondförvaltarens Bästa Ränteviktad
Faktablad - Fondförvaltarens Bästa Balanserad
Faktablad - Fondförvaltarens Bästa Avkastningsinriktad

 

Läs också de här

Kapitaliseringsavtal

Ett kapitaliseringsavtal är ett tryggt, enkelt och flexibelt sätt att hantera företagets tillgångar. Avtalet är alltid tidsbestämt för 5–20 år.

kapitalförvaltningsförsäkring

Behöver du en säker plats för din placering på över 100 000 euro? En kapitalförvaltningsförsäkring är ett förmånligt och enkelt sätt att sköta en betydande förmögenhet.

Låneskydd för företag

Med hjälp av Sparbanken Balans-låneskyddet sköter du om återbetalning av lånet enligt förhandsplanerna. Även, om något otrevligt inträffar.

Gruppensionsförsäkring

Gruppensionsförsäkringen ger företaget ett effektivt sätt binda upp och belöna personalen. I avtalet ingår livförsäkring och skydd vid bestående arbetsoförmåga.

Kapitaliseringsavtal med kapitalförvaltning

Kapitaliseringsavtal med kapitalförvaltning är ett billigt och enkelt sätt att sköta ditt företags förmögenhet med expertis med den valda förväntade avkastningen och risktoleransen.

Låneskydd

Med Sparbanken Balans-låneskyddet ser du till att lånet amorteras enligt ursprungsplan. Också under överraskande situationer i livet.

Skriv din lokala Sparbanks namn eller kontorets ort. Prislistan ser du genom att välja din bank från listan.

Kontaktuppgifter till det valda kontoret

Byt kontor
Vår kundtjänst nås också per telefon eller via chatten vardagar kl. 8–18.