Ekonomistunden

Vill du själv välja hurdant liv du lever? Stöder dina val den framtid som du nu eftersträvar? En ekonomistund med vår expert hjälper dig i rätt riktning. 

Vilka mål har du och hur kan du bäst nå dem? Hur ser din ekonomi ut nu – och hur skulle den kunna se ut om till exempel 10 år? Sparbankens Ekonomistund hjälper dig att se din livssituation och din ekonomi som en helhet. 

I Ekonomistunden: 

  • går vi igenom din livssituation: hur ser dina familjeförhållanden ut? Bor du där och hur du vill? Och hur förhåller sig arbete, hem och fritid till varandra? Vi vill möta dig precis som du är. Bara så kan vi hjälpa dig på bästa möjliga sätt.
  • vi ser på hela din ekonomi: hur ser det ut just nu? Hur fördelar sig dina inkomster och utgifter? Har du förmögenhet? Skuld? Hur och till vad använder du dina pengar? Och är det något speciellt i hur du använder dina pengar som man borde fästa uppmärksamhet vid?   
  • vi gör en sammanfattning över läget. När vi har en väl kartlagd helhet kan vi föreslå de bästa lösningarna just för dig. 

Välkommen till Ekonomistunden för att hitta de – ibland djärva och rentav överraskande lösningar som är de bästa för att du ska nå dina mål. Lämna en kontaktbegäran eller boka tid till kontoret närmast dig.