Ekonomistunden

Vill du skapa dig en helhetsbild av de olika delarna av din ekonomi nu och i framtiden? Boka tid för ett kostnadsfritt Ekonomistunden – det är ett steg som kan ha en långsiktig effekt.
Sparbankens varumärke bild.

Vi på Sparbanken bryr oss om dig. Oavsett om du är ung eller lite äldre vill vi hjälpa dig att bygga upp din förmögenhet och uppnå ett ekonomiskt välbefinnande. 

Många av oss känner till våra månatliga utgifter, men färre lägger tid på att systematiskt planera sin framtid och fundera på hur man bäst kan uppnå sina mål. För att hjälpa dig med kartläggningen och planeringen erbjuder vi ett bra och åskådligt verktyg, som vi kallar för Ekonomistunden.

Vad innebär Ekonomistunden i praktiken?

  • För att lära känna dig diskuterar vi under Ekonomistunden-mötet olika delområden i ditt liv, såsom familjen, boendet, hobbyer och framtidsmål. 
  • Vi går också igenom din ekonomi som helhet: inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 
  • Därefter riktar vi blicken mot framtiden och funderar tillsammans på var det kanske krävs förändring och en plan för att du ska uppnå dina mål.
  • När vi har skapat oss en heltäckande bild av din situation utarbetar vi tillsammans en hållbar och långsiktig helhetsplan som passar just dig.

Varmt välkommen till Ekonomistunden för att hitta de lösningar – ibland kanske även djärva och överraskande sådana – som passar dig bäst och genom vilka du kan uppnå dina mål. Lämna en kontaktbegäran. 

Kontaktförfrågan – Ekonomistunden