7 skäl att ta en sparförsäkring

Som redan namnet säger förenar en sparförsäkring långtidssparande med en försäkring. Men vilka är de viktigaste fördelarna med en sparförsäkring? Vi har listat placeringsproduktens sju bästa egenskaper.

Varför lönar det sig att ta en sparförsäkring?

1. Placeringsobjekt, försäkring och reservkassa i ett

Du kan ta ut kapital som du sparat i en sparförsäkring också under spartiden när du behöver det.

En sparförsäkring är också skattemässigt förnuftigt eftersom placeringarnas värdestegring inte beskattas ifall man byter placeringsobjekt. En sparare eller placerare som aktivt följer marknaden behöver inte oroa sig för beskattningen av avkastningen eftersom beskattningen sker först när man lyfter sparmedel från försäkringen.

I en sparförsäkring ingår alltid ett livförsäkringsskydd som är lika stort som försäkringsbesparingarna.
 

2. Du kan själv byta placeringsobjekt eller låta våra kapitalförvaltare göra jobbet – du bestämmer 

Om du vill vara en aktiv sparare kan du sprida dina besparingar på olika placeringsobjekt och själv byta dem. Men lika väl kan du välja bland portföljurvalet för placeringsportföljen Kapitalförvaltarens bästa, och då gör våra portföljförvaltare förändringar i portföljerna enligt marknadsutvecklingen. När du väljer en Kapitalförvaltarnas Bästa-portfölj får du också som småplacerare aktiv kapitalförvaltning för dina besparingar.

3. Gratis byte från ett placeringsobjekt till ett annat

Du kan avgiftsfritt byta ett placeringsobjekt till ett annat inom Sparförsäkringen i din egen nätbank. Du kan själv följa placeringsmarknaden eller kontakta våra experter och tillsammans med dem dryfta placeringarnas avkastnings- och risknivåer. Att byta placeringsobjekt inom försäkringen medför inga skattepåföljder för dig.

4. Flexibelt och lätt sätt att spara långsiktigt 

Bäst passar en Sparförsäkring långvarigt, minst fem års sparande och placerande. Du kan öka besparingarna i sparförsäkringen med en engångsbetalning, varje månad eller vid andra tider som passar dig. I gång kommer du redan med en liten summa. Till exempel 100 euro i månaden är redan en bra summa. Du kan ändra betalningarna eller placeringsobjekten i Sparförsäkringen när som helst under placeringstiden, helt enligt din livssituation. 

5. Placeringsobjekt som passar dig och din risktålighet

Innan du tar en Sparförsäkring gör bankens expert en kartläggning av din placerarprofil i Ekonomistunden. I kartläggningen utreds din egen riskvilja och de förväntningar på avkastning du har. Enligt den väljs placeringsobjekt som passar dig bland Sparbankens fonder.

6. Du kan själv välja förmånstagaren för sparförsäkringens livförsäkringsskydd

Till försäkringssparandets fördelar hör friheten att bestämma förmånstagaren för livförsäkringsskyddet. Du kan alltså själv som försäkringstagare bestämma om förmånstagaren för livförsäkringsskyddet, som är lika stort som försäkringsbesparingarna, ska vara till exempel dina närmast anhöriga eller dödsboet. På den livförsäkringsersättning som en nära anhörig får betalas arvskatt.

7. En sparförsäkring lämpar sig också för att spara till ett barn

Söker du ett lämpligt placeringsobjekt för ett närstående barn? En sparförsäkring är ett ypperligt val. Du kan ta en sparförsäkring till ditt eget barn, ditt gudbarn eller till exempel ditt barnbarn och skattefritt donera 4 999 euro vart tredje år till försäkringen. 

Är du intresserad av en sparförsäkring? Boka tid.

En sparförsäkring är ett enkelt och flexibelt alternativ för långvarigt sparande. Sparförsäkringen beviljas av Sb-Livförsäkring Ab, som Sparbanken är ombud för.
 
Kategorier

Intressant just nu