Sparande är kopplat till lycka – läs tips och överraskande sanningar

Sparande är ett livligt debatterat ämne och berör nästan varenda en av oss någon gång i livet. Men varför borde sparande vara en permanent del av vardagen, och varför är det viktigare för särskilt kvinnor? Sparbanksgruppens chefsekonom Henna Mikkonen avslöjar överraskande sanningar om ämnet och förklarar hur alla kan göra sparandet enkelt.

Säästöpankin brändikuva

Sparande är inte bara ett viktigt verktyg för att främja ekonomisk välfärd, utan också ett sätt att förbättra det långsiktiga övergripande välbefinnandet – besparingar gör det möjligt för var och en av oss att leva mer fritt, planera vår egen framtid och förbereda sig för pensioneringen. När man inte för varje investering behöver tänka på om pengarna räcker till, minskar oron.

Sparande är också tydligt kopplat till lycka, vilket framgår av Sparbanksgruppens årliga Sparbarometer.

– Frågan om hur lyckliga respondenterna är upprepas varje år i barometern. Och intressant nog kan det varje år finnas en tydlig koppling till att människor som sparar också är lyckligare. Detta är säkert en mer komplex fråga, eftersom dessa sparsamma människor också planerar sin egen ekonomi bättre – det vill säga att deras egen ekonomihantering är i ett bättre läge. Enligt barometer skapar förmågan att påverka sin egen ekonomiska situation överlag tillfredsställelse, säger Henna Mikkonen, chefsekonom för Sparbanksgruppen.

Innan du börjar spara är det bra att samla in en sparbuffert på bankkontot, cirka ett par månadslöner, som lätt kan lyftas om det behövs. Enligt Mikkonen lönar det sig inte att ha större belopp på kontot under långa perioder, eftersom pengarna förlorar sin köpkraft.

Sparande är ett verktyg för att förbättra välbefinnandet på lång sikt – med hjälp av besparingar kan alla planera sin framtid, förbereda sig för pensioneringen och över huvud taget drömma, säger Mikkonen.

Känn din ekonomi – låt inte utgifterna vara en svart låda

Att börja spara kan kännas krävande, därför är det en bra idé att ta emot hjälp från din bank. Först och främst är det bra att vara medveten om din egen ekonomiska situation, eftersom du behöver gå igenom dina egna inkomster och utgifter omsorgsfullt innan du börjar spara.

– Idealsituationen skulle förstås vara att det skulle finnas mer inkomster än utgifter. I banken stöter vi ofta på det faktum att människor vet varifrån deras inkomster kommer, men inte alls är medvetna om sina egna utgifter. Utgifterna kan vara lite som en svart låda – pengarna bara försvinner någonstans, ler Mikkonen.

Det är viktigt att titta på den egna ekonomin som helhet, med hänsyn till inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Samtidigt är det bra att hitta ett lämpligt sätt att följa upp inkomsterna och utgifterna. Redan ett par månaders granskning hjälper till att bättre förstå den egna situationen.

– Bankerna erbjuder till exempel hjälp i form av budgetmallar eller -applikationer som kan vara till nytta. Personliga kartläggningar är också populära. Då sätter vi oss ner och går omsorgsfullt den ekonomiska situationen, varefter vi riktar blicken mot mål och drömmar. Ekonomistunden är ett mycket holistiskt ögonblick för kunderna, och många får aha-upplevelser från det när det gäller deras ekonomi.

Det enklaste sättet att spara är att överföra en del av lönen direkt till besparingarna genom automatisk överföring, antingen till exempelvis ett sparkonto eller till fonder.

– Automatisering är ett bra sätt, för då behöver du inte tänka på det själv eller börja tveka om beloppet – pengarna överförs automatiskt på lönedagen, punkt slut, säger Mikkonen.

Även vad gäller din egen risktolerans får du stöd av banken. Marknaden fluktuerar ständigt, men enligt chefsekonomen ska man inte vara rädd för detta. Istället för att fokusera på fluktuationer lönar det sig att fokusera på tid. Med tiden finns det en hög sannolikhet för en uppgång i avkastningen, särskilt för fonder och aktier.

Effekten av fenomenet ränta på ränta ökar med tiden

Fenomenet ränta på ränta är också på uppåtgående, något som man enligt Mikkonen inte utan orsak talar om med glöd. Detta innebär att när du sparar pengar genom att investera i en fond, kommer det över tiden att generera avkastning ovanpå det ursprungliga beloppet. Med andra ord växer placeringens kapital år för år, utan att spararen behöver göra någonting.

– I sin enkelhet fungerar fenomenet ränta på ränta så att om du lägger 100 euro i placeringar för vilka du får en årlig avkastning på 10 procent, kommer du följande år att äga 110 euro. Om två år är det belopp du äger 121 euro, om tre år 133 euro, och varje år ökar avkastningens belopp. Effekten är icke-linjär. Beloppet känns inte genast så högt, men när vi talar om årtionden visar det en överraskande uppgång.

Många människor utnyttjar detta fungerande fenomen inte bara för att främja sin egen ekonomiska situation, utan också för familjen. Ett exempel på detta är att spara åt ett barn.

– Om till exempel barnbidragen har sparats i diversifierade fonder varje år, kan barnet redan ha en trevlig summa egna medel när han eller hon når myndighetsåldern. Det är just tiden som är det magiska ordet för fenomenet ränta på ränta, det vill säga fenomenets effekt förstås först på längre sikt, när beloppets tillväxt börjar accelerera, säger Mikkonen.

Fonder är särskilt lämpliga för dem som inte aktivt vill följa med marknaden. Det som är bra med fonder är att de är mycket diversifierade och därmed säkrare än enskilda aktier, säger Mikkonen.

Sparande är till och med viktigare för kvinnor

Att spara väcker många känslor. Enligt Sparbarometern orsakar den egen ekonomiska situationen oro särskilt bland kvinnor och till och med en känsla av att de inte kan påverka sin egen ekonomiska ställning.

– Barometerns resultat ger intryck av att bluffsyndromet, som ofta är typiskt för kvinnor, också sträcker sig till besparingar, eftersom kvinnor tyvärr kan uppleva mycket allmän osäkerhet om ämnet.

Enligt Mikkonen visar globala studier också att kvinnor är mer säkerhetsorienterade och är mer försiktiga vad gäller sparande än män – även om kvinnor åtminstone enligt Sparbarometern anser att sparande är viktigare. Män vågar ta fler risker och placerar i objekt med större risk som över tid ger en bättre avkastning. Därmed kan de också mer sannolikt öka sin egen förmögenhet mer effektivt.

I ljuset av statistiken lever kvinnor i genomsnitt längre, så pensionstiden kan vara längre än för män, och i livets slutskede kan man bli tvungen att finansiera sina anskaffningar ensam.

– För många kan det komma som en stor överraskning hur liten pensionen är. Om du vill säkra ålderdomen är det bra att tänka på dessa saker. Det är dock inte värt att oroa sig för mycket, eftersom man kan förbättra sina ekonomiska färdigheter. När man förhåller sig till ämnet med ett öppet sinne och ser sin ekonomi mer som en möjliggörare, kan sparande till och med ha en verkligt stärkande effekt, avslutar Mikkonen.

Tips för att börja spara

  1. Fatta beslut om att spara och var aktiv.
  2. Börja med att kartlägga din situation, dvs. med budgetering. Du kan använda budgetkalkylatorn som hjälp.
  3. Automatisera ditt sparande.
  4. Spara mångsidigt – lägg inte alla dina ägg i en korg, utan sprid dina placeringar.
  5. Stressa inte, även om det förekommer fluktuationer på marknaden.

Kom ihåg att en utomståendes syn på din egen ekonomi kan hjälpa dig att se dina egna möjligheter när du känner att de inte finns.

Boka tid hos en expert på banken

Artikeln publicerades tidigare i Eeva.fi (på finska).

Kategorier
Spara och placera

Intressant just nu