Fonder

Det är alltid en bra tidpunkt att börja fondspara. Sparbankens framgångsrika fonder ger dina besparingar goda tillväxtmöjligheter. Flera av våra fonder har även nått internationell framgång. Bok tid hos en sparexpert eller prova vår sparräknare – oavsett om det är fråga om ett litet månatligt belopp eller en större engångsplacering.

Sparbanken Miljö

Placera i en bättre framtid. Det här är bara början på allt som är gott. Om du vill. Med fonden Sparbanken Miljö placerar du direkt i projekt som ska ge en bättre värld.