Månadens fond.
Månadens fond är inte en placeringsrekommendation eller -råd, utan var och en ska själv bedöma huruvida fonden är lämplig för honom eller henne som placeringsobjekt.

Vilken fond är aktuell just nu? 

Sparbankens Kapitalförvaltning utser varje månad en fond som, med tanke på marknadens helhetsläge, är aktuell just nu. Fondens portföljförvaltare ger motiveringarna till lyftet och gör en närmare analys av läget på placeringsmarknaden för fonden i fråga.

Månadens fond: Sparbanken Småföretag

Sparbanken Småföretag är en år 2011 grundad fond som främst placerar i små och medelstora företag på den finländska marknaden. Fonden kan även placera en liten del av sina medel i europeiska aktier som erbjuder goda placeringsmöjligheter." – Olli Tuuri, portföljförvaltare

Sparbankens fonder, värde och avkastning

Hur går det för Sparbankens fonder just nu? På sidan Värde och avkastning kan du följa upp utvecklingen för fondernas värde från årets början, för 6 månader, 1 månad och 1 dag. Med mätaren för fondens risk- och avkastningsprofil kan du på sidan även gallra fram de fonder i vårt sortiment som passar din riskprofil. Om du vill ha hjälp med valet av placeringsobjekt och utarbetandet av en placeringsplan som passar just dig, boka tid till vår placeringsexpert

Hur går det på placeringsmarknaderna? Beställ en påminnelse om kapitalförvaltningens marknadsöversikt till din e-post

Utöver månadens fond analyserar kapitalförvaltningens marknadsöversikt marknadsläget som helhet. Marknadsöversikten utkommer varje månad, beställ en påminnelse om att den kommit ut per e-post och håll dig ajour.

1/2021 fond: Sparbanken Småföretag 

12/2020 fond: Sparbanken Europa

11/2020 fond: Sparbanken Miljö (fonden kan ändast köpa via tidsbokning)

10/2020 fond: Sparbanken Tillväxtmarknader