Sparbankens fonder – andelarnas värde och avkastningar

Sparbanken har 18 fonder, varav många är framgångsrika även i internationella jämförelser. Bekanta dig med våra fonder och deras utveckling.