• Sparbankens fondandelars värden och avkastning

    Jämför enkelt våra fonder! Fondernas senaste värden offentliggörs på bankdagar efter att värdeberäkningen har slutförts, på eftermiddagen.
  • Fondteckningar digitalt nu 0 €!

    Som vår 200-års jubileumsförmån får du engångsköp och alla teckningar som omfattas av fondsparavtalet med 0 % teckningsarvode via de digitala kanalerna.
 
Sparbankens varumärkesbild.

Hur jämför jag fonder?

Du kan jämföra våra fonder med hjälp av fondnoteringsverktyget på vår webbplats.
Så här använder du fondverktyget:

Snabb kontroll:

  • I fliken Historik kan du se vilken avkastning fonderna har gett under en viss period. Du hittar fliken genom att klicka på rubriken Historik högst upp.

Närmare analys:

  • Du kan också göra mer detaljerade jämförelser mellan olika typer av fonder. Välj först de fondtyper som du vill ha mer information om under rubriken Fondkategori. Du kan välja exempelvis aktie-och kombinationsfonder för jämförelsen.
  • Om du vill kan du specificera risknivån under rubriken Risk. Kom ihåg att om risken är lägre är avkastningen också vanligtvis lägre.
  • Sparbankens fonder visas som en lista under dessa två fält. Välj de fonder som du är intresserad av genom att klicka i rutan till vänster om raden.
  • Klicka på texten Chart ovanför fonderna.

När du har hittat en fond som intresserar dig hjälper vi dig gärna att komma vidare! Köp fonder i mobil- eller nätbanken eller lämna en kontaktbegäran.

Visste du att våra fonder också har fått erkännande i internationella tävlingar? Läs mer om våra prisbelönta fonder.

Kapitalförvaltningens marknadsöversikt

Vad sker på marknaden just nu? Sparbankens kapitalförvaltnings marknadsöversikt analyserar marknadsläget som helhet. Sp-Fondbolags portföljförvaltare ansvarar för att sammanställa analyserna och marknadsöversikten.
Sparbankens varumärkesbild.