• Sparbankens fondandelars värden och avkastning

    Jämför enkelt våra fonder! Fondernas senaste värden offentliggörs på bankdagar efter att värdeberäkningen har slutförts, på eftermiddagen.
Säästöpankin brändikuva

Hur jämför jag fonder?

Du kan jämföra våra fonder med hjälp av fondnoteringsverktyget på vår webbplats.
Så här använder du fondverktyget:

Snabb kontroll:

  • I fliken Historik kan du se vilken avkastning fonderna har gett under en viss period. Du hittar fliken genom att klicka på rubriken Historik högst upp.

Närmare analys:

  • Du kan också göra mer detaljerade jämförelser mellan olika typer av fonder. Välj först de fondtyper som du vill ha mer information om under rubriken Fondkategori. Du kan välja exempelvis aktie-och kombinationsfonder för jämförelsen.
  • Om du vill kan du specificera risknivån under rubriken Risk. Kom ihåg att om risken är lägre är avkastningen också vanligtvis lägre.
  • Sparbankens fonder visas som en lista under dessa två fält. Välj de fonder som du är intresserad av genom att klicka i rutan till vänster om raden.
  • Klicka på texten Chart ovanför fonderna.

När du har hittat en fond som intresserar dig hjälper vi dig gärna att komma vidare! Köp fonder i mobil- eller nätbanken eller lämna en kontaktbegäran.

Visste du att våra fonder också har fått erkännande i internationella tävlingar? Läs mer om våra prisbelönta fonder.