Lipper Fund Awards-priset till Sp-Fondbolagets Sparbanken Kortränta -fond

Sparbankens Sp-Fondbolagets Sparbanken Kortränta -fond vann Refinitiv Lipper Fund Awards 2023-priset som bästa nordiska fond. Priset är ett bevis på framgångsrik fondförvaltning. De uppskattade Refinitiv Lipper Fund Awards -priserna delas ut årligen över hela världen. För Sparbanken Kortränta -fonden är detta den tredje utmärkelsen.

Sparbanken Kortränta-fondens långsiktiga arbete har uppmärksammats med Lipper Fund Awards-priset

Sparbanken Kortränta-fonden har vunnit Refinitiv Lipper Fund Awards 2023-priset som bästa nordiska fond i serien för korta räntor (3, 5 och 10 år). Priset delades ut som ett erkännande av fondens utmärkta långsiktiga avkastningsutveckling. Refinitiv Lipper Fund Awards har delats ut över hela världen i mer än 30 år. Sparbanken Kortränta-fonden vann också samma pris 2021 och 2022.

”Priset är ett bevis på långsiktigt arbete till förmån för våra kunder. Våra portföljförvaltare arbetar med stor passion, och att hjälpa allt fler av våra kunder att öka sin förmögenhet är vårt viktigaste mål. Vi kommer att fortsätta satsa stort på att utveckla vår verksamhet och öka vår konkurrenskraft, säger Petteri Vaarnanen, verkställande direktör för Sp-Fondbolag. ”Vi vill vara våra kunders ekonomiska partner och vi är övertygade om att alla har en chans till en rikare framtid, även om det fortfarande är en lång väg kvar. Med vårt mångsidiga och prisbelönta produktutbud vill vi tillgodose olika kunders behov och lyfta fram betydelsen av långsiktigt sparande om man vill öka sina tillgångar”, tillägger Vaarnanen.

Petteri Vaarnanen.

Petteri Vaarnanen, verkställande direktör för Sp-Fondbolag

Portföljförvaltaren Mikko Rautiainen, som har förvaltat Sparbanken Kortränta -fonden i drygt 10 år, sammanfattar fondens framgång till anpassningar i rätt tid till förändringar i räntemiljön och även till förändringar på marknaden för korta räntor: ”Det är fantastiskt att se att det långsiktiga arbetet har gett resultat. För våra kunder har framgången återspeglats som konkurrenskraftig avkastning i förhållande till konkurrenternas respektive fonder. Det i Europa uppskattade Lipper Fund-priset är också ett ytterligare tecken på att vi är på rätt väg i vår verksamhet. Fonden har följt samma strategi sedan den inledde sin verksamhet och vi har visat att vår placeringsstrategi också fungerar i en miljö med snabbt stigande räntor.”

Mikko Rautiainen, Sparbanken Kortränta-fondens portföljförvaltare

Kärnan i verksamheten inom Sparbankernas Kapitalförvaltning är viljan att vara en långvarig ekonomisk partner för kunden och agera långsiktigt till förmån för de finländska spararna. Sparbankens fonder förvaltas av Sp-Fondbolag Ab.

Refinitiv Lipper är en ledande internationell och opartisk producent av fondanalyser och -jämförelser. De uppskattade Refinitiv Lipper Fund Awards-priserna delas ut årligen till världens bästa fonder och kapitalförvaltnings- och fondbolag. Priset är ett bevis på utmärkt fondförvaltning och ett tecken på stark riskanpassad prestation jämfört med andra fonder.

Är du intresserad av fondsparande eller vill du höra mer om hur du kan öka dina tillgångar? Kontakta oss eller boka tid.

Sparbankernas Kapitalförvaltning erbjuder aktiv kapitalförvaltning med beaktande av individuella behov till privatpersoner, företag och institutioner. Vi är en ansvarsfull och helt inhemsk aktör. Vår verksamhetsprincip är ett långsiktigt och nära samarbete med våra kunder.

 

Sparbanksgruppen har främjat individens och samhällets ekonomiska välstånd i redan 200 år. Vi vill att man känner oss för vårt mod, vår expertis och passion att göra ett utmärkt kundarbete. Sparbanksgruppen utgörs av lokala Sparbanker i olika delar av Finland samt Sparbankscentralen. Förutom heltäckande banktjänster för konsumenter erbjuder vi våra kunder tjänster för placering, byte av hem och försäkringar.

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare

Intressant just nu