Kapitalförvaltning

Du kan lugnt låta våra proffs sköta din förmögenhet. Hos oss får du aktiv och visionär kapitalförvaltning som beaktar dina individuella behov.
Sparbankens varumärkesbild.

Erfarna investeringsproffs till din hjälp

Allt lönar det sig inte att göra själv. När du låter våra experter ta hand om placeringsbesluten och marknadstolkningen frigör du dina egna resurser för annat.

Vi erbjuder dig:

  • oberoende och ansvarsfull kapitalförvaltning
  • våra portföljförvaltares sakkunskap för förvaltningen av din förmögenhet
  • långsiktigt och aktivt placerande snabbt reagerande på förändringar på marknaden.
  • snabbt reagerande på förändringar på marknaden.

Vill du ha diskretionär kapitalförvaltning för din förmögenhet? Lämna en kontaktbegäran så kontaktar vi dig så fort som möjligt.

Sparbankens varumärke bild: mynt.

En privatbankir för att ta hand om din placeringsförmögenhet över 200 000 euro.

Sparbanken Privatbank

En förtroendefull relation mellan kunden och kontaktpersonen utgör en av hörnstenarna i vår Privatbank-placeringstjänst. Privatbankir är din rådgivare i alla placeringsfrågor – säkerställer att du även smidigt får tillgång till alla andra banktjänster du behöver.

Kapitalförvaltningens marknadsöversikt

Hur ser det ut på marknaden just nu? Sparbankens kapitalförvaltnings marknadsöversikt analyserar det ekonomiska läget som helhet. För analyserna och sammanställningen av översikten svarar Sparbankens portföljförvaltare och kapitalförvaltare.
Sparbankens varumärke bild.