Fondkapitalförvaltning

Sparbankernas Fondkapitalförvaltning är aktiv diskretionär kapitalförvaltning med en risknivå som valts enligt dina behov.

Du kan överlåta investeringsbesluten och marknadstolkningen till Sparbankens sakkunniga investeringsproffs.

Du placerar utan besvär brett på den finländska och internationella investeringsmarknaden.

Dina investeringar är effektivt diversifierade mellan olika tillgångsslag i varje marknadsläge.

Sparbanken tillhandahåller fondkapitalförvaltning för investeringar på över 100 000 euro

Fondkapitalförvaltning är aktiv portföljförvaltning där Sparbankens lokala service förenas med internationellt kunnande. Fondkapitalförvaltningens placeringar görs så att vi drar nytta av såväl Sparbanksfonderna som våra internationella samarbetsparters fonder. Med samarbetsparternas fonder ser vi till att du alltid har tillgång till de bästa och mest lämpliga fonderna i varje marknadsläge.

Avtalet görs enligt din förväntade avkastning och risknivå

Ett avtal om fondkapitalförvaltning görs upp tillsammans med kontaktpersonen i den lokala Sparbanken enligt den avkastning som passar dig och din risktålighet. Kontaktpersonen rapporterar regelbundet hur dina investeringar utvecklats och om de förändringar som gjorts i din portfölj. Av kontaktpersonen får du också de årliga uppgifterna för beskattningen.

Välj av fyra portföljer den mest passande för dig

Du kan välja en portfölj som passar dina behov av fyra olika alternativ. I den räntebetonade portföljen är avkastningen måttligare och risken mindre medan den avkastningsinriktade portföljen kräver större risktålighet, men samtidigt ger möjlighet till större avkastning på investeringen. De balanserade och aktiebetonade portföljerna åter ligger mellan de här två ytterligheterna.

Läs också de här

Fonden Sparbanken Räntebetonad

Specialplaceringsfond vars neutralvikt är 80 % i räntefonder och 20 % i aktiefonder. Fonden placerar sina tillgångar i huvudsak på den internationella aktie- och räntemarknaden.

Fonden Sparbanken Avkastningsinriktad

Specialplaceringsfond som placerar sina tillgångar i huvudsak på den internationella aktiemarknaden. Neutralvikt i fonden är 100 % i aktiefonder.

Sparbanken Balanserad

Specialplaceringsfond vars neutralvikt är 50 % i räntefonder och 50 % i aktiefonder. Placeringsobjekt är i huvudsak den internationella aktie- och räntemarknaden.

Fonden Sparbanken Aktiebetonad

Specialplaceringsfond vars neutralvikt i placeringar är 20 % i räntefonder och 80 % i aktiefonder. Fonden placerar sina tillgångar i huvudsak på den internationella aktie- och räntemarknaden.