Fonden Sparbanken Avkastningsinriktad

Specialplaceringsfond som placerar sina tillgångar i huvudsak på den internationella aktiemarknaden. Neutralvikt i fonden är 100 % i aktiefonder.

...