Sparbanken Balanserad

Specialplaceringsfond som placerar sina tillgångar i huvudsak på den internationella aktie- och räntemarknaden. Neutralvikt i fonden är 50 % i räntefonder och 50 % i aktiefonder.