Kapitalförvaltningens marknadsöversikt

Hur ser det ut på marknaden just nu? Sparbankens kapitalförvaltnings marknadsöversikt analyserar det ekonomiska läget som helhet. För analyserna och sammanställningen av översikten svarar Sparbankens portföljförvaltare och kapitalförvaltare.
check

Världsekonomins tillväxtutsikter förbättras. (MARKNADSÖVERSIKT 2/2021)

check

AKTIER: En mycket bra månad på aktiemarknaden. (MARKNADSÖVERSIKT 2/2021)

check

RÄNTOR: Stigande realräntor. (MARKNADSÖVERSIKT 2/2021)

"Enligt de ekonomiska siffror som offentliggjorts i början av året håller världsekonomin på att långsamt återhämta sig från pandemin och den recession som orsakats. Återhämtningens styrka och de ekonomiska tillväxtutsikterna varierar emellertid mellan regioner. Kina klarade sig genom pandemin med relativt små skador på grund av de starka åtgärderna. Med en ekonomisk tillväxt på 2,3 % var Kina det enda stora landet som kunde undvika en minskning i ekonomin under 2020. För innevarande år är landets officiella tillväxtmål över 6 %, trots att den ekonomiska tillväxten enligt prognoser kunde uppgå till 8 %. Medan Kina försöker minska sin pandemirelaterade skuldsättning, måste man i USA fortfarande stödja ekonomin genom att öka utgifterna. Tack vare landets effektiva vaccinationsprogram kan en återgång till det normala ske redan före sommaren. I detta sällskap är euroområdet på efterkälken. Nya virusmutationer, restriktioner och det långsamma vaccinationsprogrammet dämpar återhämtningen. Bättre utsikter inom industrin var en positiv nyhet inom euroområdet."

- Ilkka Laru, ränteförvaltare, Sb-Fondbolag

Teman i kapitalförvaltningens marknadsöversikt

Sparbankens kapitalförvaltnings marknadsöversikt ger en helhetsbild av marknaden sett ur olika vinklar.

Marknadsöversikterna som publiceras varje månad innehåller standarteman. Kapitalförvaltningens veckorapport kan koncentrera sig också på bara en del av temana. 

1. Det allmänna ekonomiska läget

Hur ser det ekonomiska läget i världen ut just nu och vart är det på väg? Vilka är de största trenderna och mest bestämmande händelserna inom ekonomin? Och vilka allmänna risker finns i sikte? Marknadsöversikten börjar med en allmän översikt som sammanfattar det ekonomiska nuläget i världen.

2. Det ekonomiska läget i USA

USA är en ekonomisk jätte och det som landet gör och hur ekonomin rör sig där påverkar direkt och indirekt hela världens ekonomi. Därför ingår det också i den månatliga marknadsöversikten en översikt över de senaste vändningarna i den amerikanska ekonomin.

3. Det ekonomiska läget i Europa

Hur står det till med Europas ekonomi? Och vilka är de viktigaste händelserna inom ekonomin som påverkar hela Europas ekonomi? Kapitalförvaltningens marknadsöversikt ger ett sammandrag av det som hänt i Europa under den senaste tiden.

4. Aktier

Hur är läget på aktiemarknaden just nu? Hur har det gått och vilken utveckling kan man vänta sig? I rapporten kan du bekanta dig med nuläget på aktiemarknaden. 

5. Räntor

Hur ser det allmänna ränteläget ut? Vilka länder klarade sig på räntemarknaden och var ägde en nedgång rum? Hur utvecklades de korta räntorna? Och de långa räntorna? Översikten sammanfattar också de senaste förändringarna på räntemarknaden.

6. Allokeringen av Sparbankens placeringar

Placeringarnas allokering, dvs. förhållande till varandra optimeras ständigt enligt förändringarna på marknaden och framtidsprognoserna. Här ser du hur Sparbankens placeringar nu är viktade, till exempel förhållandet mellan aktier och ränteplaceringar.

7. Månadens fond

I kapitalförvaltningens varje marknadsöversikt lyfter vi också upp en fond ur vårt fondurval. Här är det fråga om våra kapitalförvaltares val av en aktuell fond som beaktar marknadsläget.

 

Är du intresserad av att placera eller av våra kapitalförvaltningstjänster? Ta kontakt.