Kapitalförvaltningens marknadsöversikt

Hur ser det ut på marknaden just nu? Sparbankens kapitalförvaltnings marknadsöversikt analyserar det ekonomiska läget som helhet. För analyserna och sammanställningen av översikten svarar Sparbankens portföljförvaltare och kapitalförvaltare.
Sparbankens varumärke bild.

Ledare: Tillväxten tar fart i Europa och avtar i USA (marknadsöversikt 6/2024)

Aktiemarknaderna: Den finska aktiemarknaden var en av de starkaste (marknadsöversikt 6/2024)

Räntemarknaderna: Den globala räntesänkningscykeln har inletts (marknadsöversikt 6/2024)

Kapitalförvaltningens marknadsöversikt juni 2024

"Världsekonomin förväntas växa i ungefär samma takt i år som i fjol. Den amerikanska ekonomin har återigen överraskat med sin styrka och den förväntade lågkonjunkturen har inte setts där. I år kommer dock den ekonomiska tillväxten i USA sannolikt att avta något från förra året, men tillväxten väntas ändå uppgå till cirka 2 procent."

Henna Mikkonen, Chefsekonom vid Sparbanksgruppen

Teman i kapitalförvaltningens marknadsöversikt

Sparbankens kapitalförvaltnings marknadsöversikt ger en helhetsbild av marknaden sett ur olika vinklar.

Marknadsöversikterna som publiceras varje månad innehåller standarteman. Kapitalförvaltningens veckorapport kan koncentrera sig också på bara en del av temana.

1. Det allmänna ekonomiska läget

Hur ser det ekonomiska läget i världen ut just nu och vart är det på väg? Vilka är de största trenderna och mest bestämmande händelserna inom ekonomin? Och vilka allmänna risker finns i sikte? Marknadsöversikten börjar med en allmän översikt som sammanfattar det ekonomiska nuläget i världen. 

2. Aktier

Hur är läget på aktiemarknaden just nu? Hur har det gått och vilken utveckling kan man vänta sig? I rapporten kan du bekanta dig med nuläget på aktiemarknaden.

3. Räntor

Hur ser det allmänna ränteläget ut? Vilka länder klarade sig på räntemarknaden och var ägde en nedgång rum? Hur utvecklades de korta räntorna? Och de långa räntorna? Översikten sammanfattar också de senaste förändringarna på räntemarknaden. 

4. Aktuell fond

Vilken fond är aktuell just nu? Sparbankens Kapitalförvaltning lyfter fram en fond bland Sparbankens placeringsfonder.

Är du intresserad av att placera eller av våra kapitalförvaltningstjänster? Ta kontakt.