Kapitalförvaltningens marknadsöversikt, augusti 2021

Hurdan var marknadssituationen i augusti 2021? I översikten analyserade portföljförvaltarna för Sparbankernas Kapitalförvaltning investeringsmarknaden och den ekonomiska situationen. Kapitalförvaltningens marknadsöversikt repeterar händelserna under den senaste månaden och pejlar framtiden.
Sparbankens varumärkesbild.

Läs nedan vad portföljförvaltarna för Sparbankernas Kapitalförvaltning tycker om investeringsmarknaden. Klicka på rubriken för att läsa avsnitten. Marknadsöversikten av Sparbankernas Kapitalförvaltning publiceras i framtiden ett nytt, helt elektroniskt format. Tidpunkten för publicerandet av översikten kommer i allmänhet att vara den andra veckan i månaden.

'Tillväxtutsikterna för världsekonomin har dämpats under tredje kvartalet. Efter en stark ekonomisk tillväxttakt verkar det som om återhämtningen på marknaden efter pandemin har nått sin kulmen. Mot slutet av sommaren kan man se skillnader i tillväxttakten för de olika ekonomierna. Ekonomin i euroområdet håller på att återhämta sig samtidigt som den ekonomiska tillväxten i USA och Kina har dämpats. Detta beror delvis på deltavarianten, som har minskat den ekonomiska aktiviteten i hela världen. Euroområdet tycks dock, tack vare den relativt höga vaccintäckningen, kunna hantera den ökning av smitta som orsakas av varianten med relativt liten skada."

- Ilkka Laru, förvaltare

Placeringsteamet för Sparbankernas Kapitalförvaltning

Evgeny Artemenkov, Mark Mattila, Mikko Rautiainen, Ilkka Laru, Anders Pelli, Anna Varpula, Petteri Vaarnanen, Lassi Kallio, Tatu Paasimaa, Johan Hamström, Olli Tuuri.

...