Placeringsteamet

Portföljförvaltning

I vårt portföljförvaltningsteam kombineras mångsidigt kunnande, långvarig branscherfarenhet, analytisk know-how samt djupgående kännedom om placeringsmarknaden. I vår placeringsverksamhet kopplas kännedom om makroekonomi ihop med ett gediget kunnande om räntor och aktier.

Tätt samarbete, kommunikation och ständig utveckling av vårt kunnande är hörnstenarna i vårt teams verksamhet. Placeringsverksamhetens kontinuitet tryggas av tillräckliga resurser och ett fungerande ersättarssystem. I vårt team finns mångsidig expertis där alla kompletterar varandra i vår kapitalförvaltningsprocess.

Petteri Vaarnanen, kapitalförvaltningschef Ekon.mag.
Virve Valonen, ansvarsdirektör
Olli Tuuri, aktieportföljförvaltare, CIIA, CEFA
Anders Pelli, aktieportföljförvaltare, Ekon.mag.
Johan Hamström, aktieportföljförvaltare, Ekon.mag.
Mikko Rautiainen, ränteportföljförvaltare, CFA, Ekon.mag.
Evgeny Artemenkov, ränteportföljförvaltare, CFA, Ekon.mag.
Mark Mattila, ränteportföljförvaltare, Ekon.mag.
Lassi Kallio, portföljförvaltare, Pol.kand.