Placeringsteamet

Portföljförvaltning

I vårt portföljförvaltningsteam kombineras mångsidigt kunnande, långvarig branscherfarenhet, analytisk know-how samt djupgående kännedom om placeringsmarknaden. I vår placeringsverksamhet kopplas kännedom om makroekonomi ihop med ett gediget kunnande om räntor och aktier.

Tätt samarbete, kommunikation och ständig utveckling av vårt kunnande är hörnstenarna i vårt teams verksamhet. Placeringsverksamhetens kontinuitet tryggas av tillräckliga resurser och ett fungerande ersättarssystem. I vårt team finns mångsidig expertis där alla kompletterar varandra i vår kapitalförvaltningsprocess.

Petteri Vaarnanen, kapitalförvaltningschef Ekon.mag.

Virve Valonen
Olli Tuuri, aktieportföljförvaltare, CIIA, CEFA
Anders Pelli, aktieportföljförvaltare, Ekon.mag.
Johan Hamström, aktieportföljförvaltare, Ekon.mag.
Tatu Paasimaa, aktieportföljförvaltare, CFA, Ekon.mag.
Mikko Rautiainen, ränteportföljförvaltare, CFA, Ekon.mag.
Ilkka Laru, ränteportföljförvaltare, CEFA, Pol.mag.
Evgeny Artemenkov, ränteportföljförvaltare, CFA, Ekon.mag.
Mark Mattila, ränteportföljförvaltare, Ekon.mag.
Lassi Kallio, portföljförvaltare, Pol.kand.

Kapitalförvaltarna

Våra kapitalförvaltare erbjuder våra kunder individuell och långsiktig kapitalförvaltning som baserar sig på kundens behov. Varje kund med individuell kapitalförvaltning har en namngiven kontaktperson som ansvarar för kundrelationen. Våra kapitalförvaltare med kundansvar berättar gärna mer om våra tjänster.

Nickis Numelin kapitalförvaltare, teamledare
Miia Antin kapitalförvaltare
Antti Helkala kapitalförvaltare
Leena Pasanen kapitalförvaltare (Uleåborg)
Zacharias Wickholm kapitalförvaltare