Anders Pelli

Aktieportföljförvaltare

Jag heter Anders Pelli och arbetar som aktieportföljförvaltare på Sparbanken. Efter studierna fortsatte jag som lärare och forskare i finansiering på Svenska Handelshögskolan. Därifrån flyttade jag till Stockholm och arbetade i nästan tjugo år i olika uppgifter på den svenska placeringsmarknaden. Under de två senaste åren har jag medverkat i utvecklandet av vår miljöfond – Sparbanken Miljö. Fokus på hållbara miljöplaceringar har medfört nya, intressanta infallsvinklar på arbetet. Jag förvaltar också fonden Sparbanken Amerika, som erbjuder ett inspirerande, dynamiskt placeringsfält.

Fondförvaltning baserar sig i stor utsträckning på en helhetsbedömning, där hörnstenarna är mjuka faktorer och databaserad analys. När det gäller mjuka faktorer fokuserar jag på företagets kultur, strategi, människor och intressentgruppernas ställning. Databaserad analys utgör grunden för kassaflödesmodelleringen.

Vid kontinuerlig utveckling av portföljförvaltningsmetoder använder jag Kaizen-baserade modeller, där förbättringen sker ständigt i små steg. Vi utnyttjar samma principer som används av de företag som vi investerar i. Jag försöker tillämpa samma metoder, dvs. små och smidiga förbättringar, också när jag motionerar. Uthållighetsgrenar och att röra på sig i naturen är en bra motvikt till arbetet och ständiga dataflöden.

Huvudmålet för en portföljförvaltare är att eftersträva ett bra avkastnings-riskförhållande och därigenom öka kundernas ekonomiska välfärd, utan att glömma ansvar. Vi når detta mål genom ett nära teamarbete. I sparbanken medverkar jag i aktieteamet, där medlemmarnas skiftande bakgrunder och arbetserfarenheter möts. En bra arbetsgemenskap och sättet som vi utmanar varandra på är en bra språngbräda för att bilda portföljer och eftersträva avkastning.

3 x jag vill:

När jag inte jobbar vill jag... vara tillsammans med min familj och mina vänner.

När jag har en hundring extra på kontot vill jag... placera den i Sparbanken Amerika-fonden, något som förhoppningsvis gör tidsplanen för målsparande snabbare. Jag har en triathloncykel i kikaren.

Innan jag går i pension vill jag... läsa 100 böcker om filosofi eller historia.

Kontor

Sp-Fondbolag