• Sparbankscentralen

    Sparbankscentralen bildas av centralinstitutet Sparbanksförbundet anl, Sb-Livförsäkring Ab, Sp-Fondbolag Ab, Sparbankernas Centralbank Finland Abp, Sparbankernas Hypoteksbank Abp, Sb-Hem Ab och Sparbankstjänster Ab.
Sparbankens varumärke bild.