Sparbankernas Centralbank

Sparbankernas Centralbank Finland Abp är en del av Sparbankernas sammanslutning. Sparbanksgruppens Centralbanks roll är att säkerställa Sparbanksgruppens likviditet och kapitalanskaffning. Centralbanken anskaffar kapital och opererar för gruppens del på penning- och kapitalmarknaden och har hand om förmedlingen av betalningar. Centralbanken har också hand om utjämningen av gruppens interna likviditet.
Sparbankens varumärkesbild.

Information till kortinnehavare

Sparbankernas Centarlbank är Sparbanksgruppens utgivare av betalkort. Sparbankerna betjänar kortinnehavare via kundbetjäningens frågor.
Säästöpankin brändikuva