Sparbankernas Centralbanks tjänster

Sparbanksgruppens Centralbanks roll är att säkerställa Sparbanksgruppens likviditet och kapitalanskaffning. Centralbanken anskaffar kapital och opererar för gruppens del på penning- och kapitalmarknaden och har hand om förmedlingen av betalningar. Centralbanken har också hand om utjämningen av gruppens interna likviditet.
Sparbankens varumärkesbild.

Treasury

Sparbankernas Centralbank verkar på penning- och kapitalmarknaden och banken är en del av Sparbanksgruppens sammanslutning.

Ytterligare information får du av vår Treasury-enhet per e-post treasury@saastopankki.fi eller telefon 020 703 2490.

Betalningar

Sparbankernas Centralbank Finland Abp är ansvarig för förmedling av sparbankernas utgående och inkommande betalningar.

Sparbankernas betalningar förmedlas alltid genom att använda Sparbankernas Central Bankens BIC (SWIFT) kod ITELFIHH som bankens identifierare.

Sparbankernas Centralbank är direkt medlem av EBA Clearing STEP2 och TARGET2 servicetjänst. Sparbankernas internationella betalningar förmedlas av partnerbanken och dess international nätverk.

Information till kortinnehavare

Sparbankernas Centarlbank är Sparbanksgruppens utgivare av betalkort. I alla frågor gällande kortet av kortinnehavaren betjänarkundtjänsten för Sparbankens kort, tel. 010 773 6730 (mån-fre klo 8-20).

Ifall ditt kort försvinner, blir stulet eller förblir i en automat utomlands, meddela om det omedelbart till kortens spärrtjänst, tel. +358 20 333, (pvm/mpm), tillgängligt 24/7.

Ifall du har märkt misstänksamma händelser på ditt kort, läs anvisingarna här.