Information till kortinnehavare

Sparbankernas Centarlbank är Sparbanksgruppens utgivare av betalkort. I alla frågor gällande kundbetjäning av kortinnehavaren betjänar Sparbankerna. I frågan om Visa Credit-kort och Visa-räkningar betjänar Visa Credit-kundbetjäningen kortinnehavaren, tel. 09 6964 6014, kl. 08–20, (lna/mtb).

Ifall ditt kort försvinner, blir stulet eller förblir i en automat utomlands, meddela om det omedelbart till kortens spärrtjänst, tel. +358 20 333, (pvm/mpm), tillgängligt 24/7.

Ifall du har märkt misstänksamma händelser på ditt kort, läs anvisingarna här.

I ärenden gällande Visa Credit-kort och räkningar ber vi er att vara i kontakt med Visa Credit kundbetjäningen 09 6964 6214.

Frågor gällande er kundlojalitet ber vi er vända er till er lokala Sparbank. Alla Sparbankernas kontaktinformation hittar ni här.