Skuldplacerarprogram

Sparbankernas
Centralbank har ett EMTN-program på 3 mrd EUR som grundades i april 2015.
Emissioner sker antingen med offentliga emissioner eller med private
placement-lösningar. Utöver det här emitterar Sparbankernas Centralbank
placeringsbevis med upp till 12 månaders maturitet i Finland.

EMTN-programbroschyrer

Villkor för användning av grundprospekt

Detta grundprospekt utgör inte en uppmaning eller en rekommendation att teckna eller köpa något finansiellt instrument. En investerare måste alltid basera sitt beslut på sin egen bedömning av det finansiella instrumentet och riskerna med placeringsbeslutet. Investeraren svarar ensam för de ekonomiska följderna av sina placeringsbeslut.

Vänligen läs även ansvarsbegränsningsklausulen i de relevanta handlingarna.