Sparbankens varumärkesbild.

Läs nedan vad portföljförvaltarna för Sparbankernas Kapitalförvaltning tycker om investeringsmarknaden. Klicka på rubriken för att läsa avsnitten. Marknadsöversikten av Sparbankernas Kapitalförvaltning publiceras i framtiden ett nytt, helt elektroniskt format. Tidpunkten för publicerandet av översikten kommer i allmänhet att vara den andra veckan i månaden.

"Investeringsmarknaden har ställts inför många utmaningar under årets första kvartal, även om pandemins avmattning har gjort det möjligt att häva begränsningar och öppna upp ekonomin. Ökningen av inflationen till rekordhöga nivåer har drivit upp marknadsräntorna och fått centralbankerna att börja strama åt sin penningpolitik. Rysslands angrepp mot Ukraina ökade osäkerheten ytterligare. I denna miljö kommer marknadens och konsumenternas förtroende för framtiden att sättas på prov."

Ilkka Laru, förvaltare

Placeringsteamet för Sparbankernas Kapitalförvaltning


Evgeny Artemenkov, Mark Mattila, Mikko Rautiainen, Ilkka Laru, Anders Pelli,Petteri Vaarnanen, Lassi Kallio, Tatu Paasimaa, Olli Tuuri, Johan Hamström.


Evgeny Artemenkov, Mark Mattila, Mikko Rautiainen, Ilkka Laru, Anders Pelli, Petteri Vaarnanen, Lassi Kallio, Tatu Paasimaa, Olli Tuuri, Johan Hamström.