Sparbankens marknadsöversikt

Är du intresserad av ekonomin och dess fenomen – då är marknadsöversikten som gjord för dig. Sparbankens experter ger i den månatliga marknadsöversikten aktuell information om läget på investeringsmarknaden. Sparbankens marknadsöversikt är avsedd för alla som är intresserade av investeringsmarknaden.

Sparbankens marknadsöversikt för december månad

I december månads marknadsöversikt diskuterar Sparbanksgruppens chefekonom Henna Mikkonen placeringsmarknadens aktualiteter tillsammans med Sb-Fondbolagets portföljförvaltaren Mark Mattila och Tatu Paasimaa.


Under dessa exceptionella omständigheter har marknadsöversikten också genomförts på ett sätt som avviker från det normala. Klippet är på finska.

Kommande marknadsöversikter 2021


tisdag 26.1.2021 klo 10

tisdag 23.2.2021 klo 10

tisdag 30.3.2021 klo 10

tisdag 27.4.2021 klo 10

tisdag25.5.2021 klo 10

onsdag 23.6.2021 klo 10

Sparbankens marknadsöversiktwebbinarier 2020 - Se inspelningar

Sparbankens marknadsöversiktswebbinarier 2019 - Se inspelningar

Sparbankens marknadsöversiktswebbinarier 2018 - Se inspelningar