Sparbankens varumärkesbild.

Sparbankens marknadsöversikt

Sparbankens marknadsöversikt har pausats och vi återkommer senare med en uppdaterad marknadsöversikt. Följ med vår övriga kommunikation för att hålla dig uppdaterad om den senaste utvecklingen på placeringsmarknaden.

Nedan hittar du tidigare publicerade marknadsöversikter.