Sparbankens marknadsöversikt

Sparbankens experter ger i den månatliga marknadsöversikten aktuell information om läget på investeringsmarknaden. Vare sig du är nybörjare eller en mera erfaren investerare är marknadsöversikten gjord just för dig. Du behöver inte vara kund i Sparbanken för att delta.

Marknadsöversikter 

 

Marknadsöversikt oktober 2019

torsdagen den 17 oktober kl. 9.00
Maktskifte inom Europeiska centralbanken – ändras penningpolitiken? Experter i marknadsöversikten i oktober är Chefsekonom Sparbanksgruppen Henna Mikkonen och portföljförvaltaren Ilkka Laru och Tatu Paasimaa. Anmäl dig till marknadsöversikten

Sparbankens marknadsöversiktswebbinarier 2019 - Se inspelningar

Sparbankens marknadsöversiktswebbinarier 2018 - Se inspelningar