Sparbankens marknadsöversikt

Är du intresserad av ekonomin och dess fenomen – då är marknadsöversikten som gjord för dig. Sparbankens experter ger i den månatliga marknadsöversikten aktuell information om läget på investeringsmarknaden. Sparbankens marknadsöversikt är avsedd för alla som är intresserade av investeringsmarknaden.

Sparbankens marknadsöversikt för mars månad

I mars månads marknadsöversikt diskuterar Sparbanksgruppens chefekonom Henna Mikkonen placeringsmarknadens aktualiteter tillsammans med Sb-Fondbolagets verkställande direktör Petteri Vaarnanen och portföljförvaltare Tatu Paasimaa.


Under dessa exceptionella omständigheter har marknadsöversikten också genomförts på ett sätt som avviker från det normala. Klippet är på finska.

Kommande marknadsöversikter 2021


tisdag
27.4.2021 klo 10
tisdag25.5.2021 klo 10
onsdag 23.6.2021 klo 10

Sparbankens marknadsöversiktwebbinarier 2021 - Se inspelningar

Sparbankens marknadsöversiktwebbinarier 2020 - Se inspelningar

Sparbankens marknadsöversiktswebbinarier 2019 - Se inspelningar

Sparbankens marknadsöversiktswebbinarier 2018 - Se inspelningar