Sparbankens marknadsöversikt

Är du intresserad av ekonomin och dess fenomen – då är marknadsöversikten som gjord för dig. Sparbankens experter ger i den månatliga marknadsöversikten aktuell information om läget på investeringsmarknaden. Sparbankens marknadsöversikt är avsedd för alla som är intresserade av investeringsmarknaden.

Sparbankens marknadsöversikt för mars månad

Mitt bland kaoset – fokusera på det väsentliga. Henna Mikkonen, chefekonom för Sparbanksgruppen, håller en intressant diskussion tillsammans med portföljförvaltare Lassi Kallio och Tatu Paasimaa från Sb-Fondbolaget.

Under dessa exceptionella omständigheter har marknadsöversikten också genomförts på ett sätt som avviker från det normala. Klippet är på finska.

Kommande marknadsöversikter 2020

28.4.2020

I april månads marknadsöversikt diskuterar Sparbanksgruppens chefekonom Henna Mikkonen placeringsmarknadens aktualiteter tillsammans med Sb-Fondbolagets verkställande direktör, Petteri Vaaranen, och portföljförvaltare Mark Mattila. 


26.5.2020
18.6.2020

25.8.2020
29.9.2020
27.10.2020
24.11.2020
17.12.2020

Sparbankens marknadsöversiktwebbinarier 2020 - Se inspelningar

Sparbankens marknadsöversiktswebbinarier 2019 - Se inspelningar

Sparbankens marknadsöversiktswebbinarier 2018 - Se inspelningar