Sparbankens marknadsöversikt

Är du intresserad av ekonomin och dess fenomen – då är marknadsöversikten som gjord för dig. Sparbankens experter ger i den månatliga marknadsöversikten aktuell information om läget på investeringsmarknaden. Sparbankens marknadsöversikt är avsedd för alla som är intresserade av investeringsmarknaden.

Sparbankens marknadsöversikt för juni månad

I juni månads marknadsöversikt diskuterar Sparbanksgruppens chefekonom Henna Mikkonen placeringsmarknadens aktualiteter tillsammans med Sb-Fondbolagets verkställande direktör, Petteri Vaaranen, och agronomie- och forstmagister Anna Varpula.

Under dessa exceptionella omständigheter har marknadsöversikten också genomförts på ett sätt som avviker från det normala. Klippet är på finska.

Kommande marknadsöversikter 2020

25.8.2020 kl. 10

I augusti månads marknadsöversikt diskuterar Sparbanksgruppens chefekonom Henna Mikkonen placeringsmarknadens aktualiteter tillsammans med portföljförvaltare Tatu Paasimaa och Mikko Rautiainen från Sb-Fondbolaget


29.9.2020
27.10.2020
24.11.2020
17.12.2020

Sparbankens marknadsöversiktwebbinarier 2020 - Se inspelningar

Sparbankens marknadsöversiktswebbinarier 2019 - Se inspelningar

Sparbankens marknadsöversiktswebbinarier 2018 - Se inspelningar