Sparbankens marknadsöversikt

Sparbankens experter ger i den månatliga marknadsöversikten aktuell information om läget på investeringsmarknaden. Vare sig du är nybörjare eller en mera erfaren investerare är marknadsöversikten gjord just för dig. Du behöver inte vara kund i Sparbanken för att delta.

Marknadsöversikter 

 

Marknadsöversikt september 2019

torsdagen den 19 september kl. 9.00
Ser man idag ljuset i tunneln på placeringsmarknaderna? Experter i marknadsöversikten i september är kapitalförvaltningschef Sparbanksgruppen Petteri Vaarnanen och portföljförvaltaren Mikko Rautiainen och Johan Hamström. Anmäl dig till marknadsöversikten

Sparbankens marknadsöversiktswebbinarier 2019 - Se inspelningar

Sparbankens marknadsöversiktswebbinarier 2018 - Se inspelningar