Sparbankens marknadsöversikt

Är du intresserad av ekonomin och dess fenomen – då är marknadsöversikten som gjord för dig. Sparbankens experter ger i den månatliga marknadsöversikten aktuell information om läget på investeringsmarknaden. Sparbankens marknadsöversikt är avsedd för alla som är intresserade av investeringsmarknaden.

Marknadsöversikter 2020
 

År 2020 kommer Sparbankens marknadsöversikter att förändras något. I fortsättningen kommer marknadsöversikterna förverkligas som inspelningar, som kommer vara tillgängliga från tidpunkten de publiceras. Marknadsöversikten för Januari publiceras 28.1.2020. Länken till översikten publiceras här.

 

Publiceringsdatum för marknadsöversikter 2020. Marknadsöversikten publicerar kl. 10.00 tisdagen:

28.1.2020
25.2.2020
24.3.2020
28.4.2020
26.5.2020
18.6.2020

25.8.2020
29.9.2020
27.10.2020
24.11.2020
17.12.2020

Sparbankens marknadsöversiktswebbinarier 2019 - Se inspelningar

Sparbankens marknadsöversiktswebbinarier 2018 - Se inspelningar