Sparbankens varumärkesbild.

Läs nedan vad portföljförvaltarna för Sparbankernas Kapitalförvaltning tycker om investeringsmarknaden. Klicka på rubriken för att läsa avsnitten. Marknadsöversikten av Sparbankernas Kapitalförvaltning publiceras i framtiden ett nytt, helt elektroniskt format. Tidpunkten för publicerandet av översikten kommer i allmänhet att vara den andra veckan i månaden.

"Världsekonomin genomgår en omvandling där återhämtningen efter pandemin övergår till hög inflation, samtidigt som centralbankernas penningpolitik stramas åt och den ekonomiska tillväxten blir långsammare. Den ryska invasionen av Ukraina och sanktionerna mot Ryssland har pressat upp energi- och råvarupriserna, förvärrat inflationen och ökat osäkerheten på marknaden. Trots den avtagande ekonomiska tillväxten förväntas inflationen ligga kvar på en högre nivå än tidigare."

Ilkka Laru, förvaltare

Placeringsteamet för Sparbankernas Kapitalförvaltning


Placeringsteamet för Sparbankernas Kapitalförvaltning. 

 

Evgeny Artemenkov, Mark Mattila, Mikko Rautiainen, Ilkka Laru, Anders Pelli, Virve Valonen, Petteri Vaarnanen, Lassi Kallio, Tatu Paasimaa, Olli Tuuri, Johan Hamström.