Kapitalförvaltningens marknadsöversikt, juli 2021

Hurdan var marknadssituationen i maj 2021? I översikten analyserade portföljförvaltarna för Sparbankernas Kapitalförvaltning investeringsmarknaden och den ekonomiska situationen. Kapitalförvaltningens marknadsöversikt repeterar händelserna under den senaste månaden och pejlar framtiden.
Sparbankens varumärkesbild.

Läs nedan vad portföljförvaltarna för Sparbankernas Kapitalförvaltning tycker om investeringsmarknaden. Klicka på rubriken för att läsa avsnitten. Marknadsöversikten av Sparbankernas Kapitalförvaltning publiceras i framtiden ett nytt, helt elektroniskt format. Tidpunkten för publicerandet av översikten kommer i allmänhet att vara den andra veckan i månaden.

'Tillväxtutsikterna i världsekonomin är fortfarande relativt goda för innevarande år, eftersom länderna har kunnat öppna sina ekonomier i takt med att vaccineringen har framskridit. Det har dock uppstått sprickor i tidigare utsikter på grund av tillgången på vaccin. De utvecklade länderna befinner sig i en relativt god situation när det gäller tillgänglighet, medan tillväxtmarknaderna befinner sig i en annan situation. Inte ens industriländerna är helt skyddade mot spridningen av den mer smittsamma varianten av coronaviruset och den eventuella begränsningen av den ekonomiska verksamheten. Marknadens återhämtning efter pandemin kan redan ha nått sin kulmen. Det stora stödet från regeringar och centralbanker för marknaden kommer dock att fortsätta att stödja den ekonomiska tillväxten tills vidare."

- Ilkka Laru, förvaltare

Placeringsteamet för Sparbankernas Kapitalförvaltning

Evgeny Artemenkov, Mark Mattila, Mikko Rautiainen, Ilkka Laru, Anders Pelli, Anna Varpula, Petteri Vaarnanen, Lassi Kallio, Tatu Paasimaa, Johan Hamström, Olli Tuuri.

...