Kapitalförvaltningens marknadsöversikt, april 2021

Hurdan var marknadssituationen i april 2021? I översikten analyserade portföljförvaltarna för Sparbankernas Kapitalförvaltning investeringsmarknaden och den ekonomiska situationen. Kapitalförvaltningens marknadsöversikt repeterar händelserna under den senaste månaden och pejlar framtiden.

Läs nedan vad portföljförvaltarna för Sparbankernas Kapitalförvaltning tycker om investeringsmarknaden. Klicka på rubriken för att läsa avsnitten. Marknadsöversikten av Sparbankernas Kapitalförvaltning publiceras i framtiden ett nytt, helt elektroniskt format. Tidpunkten för publicerandet av översikten kommer i allmänhet att vara den andra veckan i månaden.

"Världsekonomin fortsätter att återhämta sig efter pandemin, men tillväxten i olika regioner har varierat. Förenta staterna fortsätter att vara en drivkraft bakom den ekonomiska tillväxten, även om den senaste sysselsättningsrapporten från april och den lägre än väntade ökningen av antalet nya arbetstillfällen har utlöst en debatt om återhämtningstakten. I Kina gör nedgången i den in-dustriella tillväxten att man förväntar sig en måttlig ekonomisk tillväxt i framtiden. Exportsiffrorna som är bättre än landets förväntningar pekar dock på en ökning i den globala efterfrågan och en fortsatt återhämtning av världsekonomin."

- Ilkka Laru, förvaltare


Världsekonomin fortsätter att återhämta sig

Försiktig optimism

Den ekonomiska återhämtningen fortsätter

Resultatperioden utvecklades bättre än förväntat

Penningpolitiken är fortfarande mild och stimulerande

Vi ökade risknivån i placeringsportföljen

Månadens fond: Sparbanken Finland

Placeringsteamet för Sparbankernas Kapitalförvaltning

Evgeny Artemenkov, Mark Mattila, Mikko Rautiainen, Ilkka Laru, Anders Pelli, Anna Varpula, Petteri Vaarnanen, Lassi Kallio, Tatu Paasimaa, Johan Hamström, Olli Tuuri.

...