Sparbankens varumärkesbild.

Läs nedan vad portföljförvaltarna för Sparbankernas Kapitalförvaltning tycker om investeringsmarknaden. Klicka på rubriken för att läsa avsnitten. Marknadsöversikten av Sparbankernas Kapitalförvaltning publiceras i framtiden ett nytt, helt elektroniskt format. Tidpunkten för publicerandet av översikten kommer i allmänhet att vara den andra veckan i månaden.


"Placeringsmarknaden var i februari uppdelad i två delar. En marknad som till en början var oroad över historiskt höga inflationstal och den förväntade normaliseringen av centralbankernas lätta penningpolitik. Och sedan en marknad, där den geopolitiska risken realiserades när Ryssland attackerade Ukraina. Det finns mycket erfarenhet av en åtstramad penningpolitik samt dess inverkan på ekonomin och på olika placeringskategorier på placeringsmarknaden. Krigets början i Ukraina är något nytt för marknaden och svårt att jämföra med andra händelser."


Ilkka Laru, förvaltare

Placeringsteamet för Sparbankernas Kapitalförvaltning


Evgeny Artemenkov, Mark Mattila, Mikko Rautiainen, Ilkka Laru, Anders Pelli,Petteri Vaarnanen, Lassi Kallio, Tatu Paasimaa, Olli Tuuri, Johan Hamström.


Evgeny Artemenkov, Mark Mattila, Mikko Rautiainen, Ilkka Laru, Anders Pelli, Petteri Vaarnanen, Lassi Kallio, Tatu Paasimaa, Olli Tuuri, Johan Hamström.