Sparbankens varumärkesbild.

Läs nedan vad portföljförvaltarna för Sparbankernas Kapitalförvaltning tycker om investeringsmarknaden. Klicka på rubriken för att läsa avsnitten. Marknadsöversikten av Sparbankernas Kapitalförvaltning publiceras i framtiden ett nytt, helt elektroniskt format. Tidpunkten för publicerandet av översikten kommer i allmänhet att vara den andra veckan i månaden.

"Marknadsoptimismen i slutet av förra året fortsatte inte längre i januari, som var en mycket krävande månad för placeringsmarknaden. Redan före årets början fanns det osäkerhetsfaktorer på marknaden, såsom åtstramning av centralbankernas penningpolitik, förlängd pandemi och geopolitiska risker, som förväntades bromsa upp den ekonomiska tillväxten och påverka investeringsutsikterna. Med pandemin har ekonomierna redan lärt sig att leva, och smittfallen med den nuvarande omikronvarianten har börjat minskat. När det gäller centralbankernas penningpolitik håller risken kanske på att bli verklighet."

Ilkka Laru, förvaltare

Placeringsteamet för Sparbankernas Kapitalförvaltning

Evgeny Artemenkov, Mark Mattila, Mikko Rautiainen, Ilkka Laru, Anders Pelli,Petteri Vaarnanen, Lassi Kallio, Tatu Paasimaa, Olli Tuuri, Johan Hamström.

Evgeny Artemenkov, Mark Mattila, Mikko Rautiainen, Ilkka Laru, Anders Pelli, Petteri Vaarnanen, Lassi Kallio, Tatu Paasimaa, Olli Tuuri, Johan Hamström.

...