Kapitalförvaltningens marknadsöversikt, september 2021

Hurdan var marknadssituationen i september 2021? I översikten analyserade portföljförvaltarna för Sparbankernas Kapitalförvaltning investeringsmarknaden och den ekonomiska situationen. Kapitalförvaltningens marknadsöversikt repeterar händelserna under den senaste månaden och pejlar framtiden.
Sparbankens varumärkesbild.

Läs nedan vad portföljförvaltarna för Sparbankernas Kapitalförvaltning tycker om investeringsmarknaden. Klicka på rubriken för att läsa avsnitten. Marknadsöversikten av Sparbankernas Kapitalförvaltning publiceras i framtiden ett nytt, helt elektroniskt format. Tidpunkten för publicerandet av översikten kommer i allmänhet att vara den andra veckan i månaden.

"Världsekonomin återhämtar sig fortfarande efter pandemin, men tillväxtutsikterna fortsatte att avta i september. Deltavarianten, som var en av osäkerhetsfaktorerna på marknaden i augusti, åtföljdes i september av struliga leveranskedjor, hög inflation och kraftig ökning av energipriserna. Problemen i leveranskedjorna har tydligt begränsat tillväxtutsikterna inom industrisektorn och det finns ingen kortsiktig lösning på detta problem."

- Ilkka Laru, förvaltare

Placeringsteamet för Sparbankernas Kapitalförvaltning

Evgeny Artemenkov, Mark Mattila, Mikko RautiainenIlkka Laru, Anders Pelli, Anna Varpula, Petteri Vaarnanen, Lassi Kallio, Tatu PaasimaaJohan Hamström, Olli Tuuri.

...