Specialplaceringsfonden Sparbanken Fastighet

Bygg upp din placeringsportfölj med fastigheter! Den nya fonden placerar på fastighetsmarknaden i Finland och Europa. Fonden kan förhandstecknas fram till 24.12.2020, minimiplacering 1 000 euro. Teckningsprovisionen under förhandsteckningen är 0 %.

check

Ett lätt och förmånligt sätt att börja med fastighetsplacering.

check

Ett bra alternativ för att sprida placeringsportföljen.

check

Urvalskriterierna för placeringsobjekten är bl.a. så jämna och höga hyresintäkter som möjligt.

Sparbanken Fastighet-fonden är ett alternativ till traditionella aktie- och ränteplaceringar. Placering i fastigheter erbjuder en möjlighet till årlig avkastning även när räntorna i övrigt är låga. Placeringarna görs i regel i icke-börsnoterade specialplaceringsfonder samt börsnoterade fastighetsfondandelar (ETF (Exchange Traded Fund), REIT (Real Estate Investment Trust)). 

Fördelar med placeringsobjektet:

  • Effektiv spridning. Med bred spridning, även geografiskt och fastighetsstrukturellt, är objektsrisken mindre än vad som är typiskt för fastighetsplacering. 
  • Noga utvalda målfonder. Fastighetsplaceringarna i en attraktiv målfond har ett bra läge, fastigheter med olika användningsändamål och en hög och jämn hyresavkastning. Vi väljer objekt vars kostnads- och likviditetsstruktur är fördelaktig för placeraren.
  • Hänsyn till ansvar. Vi förutsätter av våra samarbetspartner samma ansvarskriterier som vi själva följer. Vi kommer att följa upp bl.a. certifieringen (som BREEAM* och LEED*) samt energieffektiviteten i våra placeringsobjekt.

* BREEAM = Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method
** LEED = Leadership in Energy and Environmental Design

Ny fond, förhandsteckning fram till 24.12.2020 

Förhandsteckning: 2.11–24.12.2020. Den första värdeberäkningen sker 31.12.2020, då även fonden inleder sin verksamhet. Teckningsprovisionen under förhandsteckningstiden är 0 %. 

Minimiteckning: 1 000 euro (försäljning endast via placeringsrådgivningen vid Ekonomistunden, boka alltså tid för ett möte)
Förvaltningsprovision: 1,50 % 
Teckningsprovision: 1 % (0 % under förhandsteckningstiden)
Inlösenprovision enligt innehavstid: under 1 år 3 %, 1–3 år 2 %, över 3 år 1 % 
Uppskattning av löpande kostnader: 2,60 % 
Riskklass: 4 (på skalan 1–7). 
Rekommenderad minimitid för innehav: 5 år 

Fondens följande teckningsdagar (+ datum då de medel som placeras ska finnas på Sparbanken Fastighet-fondens konto):

31.12.2020 (24.12.2020) 
31.3.2021 (24.3.2021) 
30.6.2021 (23.6.2021) 
30.9.2021 (23.9.2021) 

Fondens inlösendagar är den sista dagen i juni och december. Inlösenuppdrag ska lämnas till Fondbolaget senast tre (3) månader och en (1) vecka före inlösendagen.

Blev du intresserad av fonden? Boka tid för ett möte.


Sparbanken Fastighet-specialplaceringsfonden förvaltas av Sp-Fondbolag Ab.

...