Lösningsfonder

Vill du börja placera, men vet inte hur du ska komma igång? Med Sparbankens lösningsfonder bygger du enkelt grunden för din placeringsportfölj. Bland våra lösningsfonder hittar du tre alternativ enligt din egen risktålighet.

LÖSNINGSFONDER: SPARBANKEN MÅTTA, SPARBANKEN HYFS OCH SPARBANKEN DJÄRVHET

Enkelt startpaket för att bygga en egen placeringsportfölj

Välj bland tre blandfonder den som passar din risktålighet bäst

Måtta, Hyfs eller Djärvhet? Sparbankens tre lösningsfonder ger dig en bra grund att bygga din placeringsportfölj på. Fonderna placerar i såväl fonder som i ETF:er enligt den bestämda riskprofilen. Om du ännu inte är säker på din egen riskprofil kan du boka tid till en Ekonomistund.

3 lösningsfonder – vilken passar dig?

Måtta – räntebetonad lösningsfond för den som placerar med låg risk

Måtta är en blandfond, där betoningen ligger på ränteplaceringar men den har också lite av den avkastningspotential som aktier medför. Sparbanken Måtta –placeringsfond placerar sina tillgångar internationellt i aktier, aktierelaterade instrument, ränteinstrument och fondandelar. Aktieplaceringarnas andel är högst 30 %.

Hyfs – utnyttja ränte- och aktieplacerandets bästa sidor

Hyfs är en blandfond som har såväl ränte- som aktievikt. Fondens syfte är att dra nytta av de bästa sidorna i båda tillgångsslagen. Hyfs placerar sina tillgångar internationellt i aktier, aktierelaterade instrument, ränteinstrument och fondandelar. Sparbanken Hyfs –placeringsfond hette tidigare Sparbanken Världen och ändringar har gjorts bland annat i placeringsvikterna. Aktieplaceringarna varierar mellan 30 och 70 %.

Djärvhet – aktierelaterad lösningsfond för den risktåliga

Djärvhet är en aktiebetonad blandfond, men den innehåller också det skydd som räntor medför. Sparbanken Djärvhet –placeringsfond placerar sina tillgångar internationellt i aktier, aktierelaterade instrument, ränteinstrument och fondandelar. Andelen aktieplaceringar är minst 70 %. 

Lösningsfondernas priser: 
Teckningsprovision: kontor 1 % - nätbanken/Sparbankens Mobilbanken 0,75 % och inlösenprovision 1 %.

Förvaltningsprovisioner:
Måtta 0,80 % (löpande kostnader 0,93 %)
Hyfs 1,00 % (löpande kostnader 1,15 %)
Djärvhet 1,20 % (löpande kostnader 1,39 %)

De här placeringsfonderna har inget jämförelseindex. Portföljförvaltare för fonderna är Sp-Fondbolags portföljförvaltare Lassi Kallio. De här placeringsfonderna har alla både avkastningsandelar (A-andelar) och tillväxtandelar (B-andelar). 

För de placeringsobjekt som ansluts till försäkringar används i princip tillväxtandelar (B-andelar).

Alla ovan nämnda fonder är förvaltade av Sp-Fondbolag Ab.