Sparbanken Miljö

Placera i en bättre framtid. Det här är bara början på allt som är gott. Om du vill. Med fonden Sparbanken Miljö placerar du direkt i projekt som ska ge en bättre värld.

Sparbankens varumärkesbild.

FONDEN PASSAR DEN SOM LETAR EFTER ETT ETISKT PLACERINGSALTERNATIV FÖR LÅNGSIKTIGA PLACERINGAR.

FONDENS PLACERINGSOBJEKT KONCENTRERAR SIG PÅ ATT BEKÄMPA KLIMAT-FÖRÄNDRINGEN OCH PÅ MILJÖINNOVATIONER

FONDENS SÄRSKILJANDE FAKTOR ÄR DIREKTA PLACERINGAR I MILJÖPROJEKT.

Sparbanken Miljö är den ansvarsfulla placerarens val

Vill du bidra till att ge jorden en bättre framtid? Sparbanken Miljö är en specialplaceringsfond vars placeringsobjekt koncentrerar sig på att bekämpa klimatförändringen och på miljöinnovationer. Placeringsobjekten har valts så att de främjar en ansvarsfull användning av miljön.

Fonden Sparbanken Miljö är valet för den investerare som uppskattar ansvarsfullhet och som i sina placeringsbeslut överväger ett miljötema. Den centrala tanken är att erbjuda lönsamma placeringsobjekt som motsvarar den moderna investerarens förväntningar.

Fonden placerar direkt i miljöprojekt

Sparbanken Miljö skiljer sig från andra fonder på grund av sina placeringar. Fondens placeringar kan grovt indelas i fyra olika tillgångsslag:

  • kapitalinvesteringar dvs. direkta investeringar i företag eller projekt
  • direkta placeringar i listade aktier
  • placeringar i aktiefonder
  • räntebaserade placeringar.

Målet är att cirka en fjärdedel av fondens tillgångar ska placeras i projekt som har ett klart miljöfrämjande tema, t.ex. att bygga en vindkraftspark. I valet av fondens direkta aktieplaceringar beaktas att en del av företagets omsättning ska komma från verksamhet som gynnar miljön. För företagen har ställts också andra miljökriterier. 

Läs mer

Placeringsfonden Sparbanken Miljö - Hållbarhetsrapport Q2 2023
Placeringsfonden Sparbanken Miljö - Hållbarhetsrapport Q1 2023

Placeringsfonden Sparbanken Miljö - Hållbarhetsrapport Q4 2022
Placeringsfonden Sparbanken Miljö - Hållbarhetsrapport Q3 2022
Placeringsfonden Sparbanken Miljö - Hållbarhetsrapport Q2 2022
Placeringsfonden Sparbanken Miljö - Hållbarhetsrapport Q1 2022

Placeringsfonden Sparbanken Miljö - Hållbarhetsrapport Q4 2021
Placeringsfonden Sparbanken Miljö - Hållbarhetsrapport Q3 2021
Placeringsfonden Sparbanken Miljö - Hållbarhetsrapport Q2 2021
Placeringsfonden Sparbanken Miljö - Hållbarhetsrapport Q1 2021

Placeringsfonden Sparbanken Miljö - Hållbarhetsrapport Q4 2020
Placeringsfonden Sparbanken Miljö - Hållbarhetsrapport Q3 2020
Placeringsfonden Sparbanken Miljö - Påverkansrapport Q2 2020
Placeringsfonden Sparbanken Miljö - Påverkansrapport Q1 2020

Placeringsfonden Sparbanken Miljö - Påverkansrapport Q4 2019
Placeringsfonden Sparbanken Miljö - Påverkansrapport Q3 2019
Placeringsfonden Sparbanken Miljö – Påverkansrapport Q2 2019
Placeringsfonden Sparbanken Miljö – Påverkansrapport Q1 2019

Placera i en bättre framtid

Specialplaceringsfonden Sparbanken Miljö är avsedd för den placerare som placerar sina tillgångar för en lång tid. Fondens särdrag är att fonden kan tecknas och inlösas 4 gånger per år. Inlösningen eller teckningen kan göras den sista dagen i mars, juni, september och december. 

Blev du intresserad av att placera i en bättre framtid? Ta kontakt med oss eller boka en tid så gör vi gott tillsammans.

 

Sparbanken Miljö-specialplaceringsfond förvaltas av Sp-Fondbolag Ab.

Bekanta dig också med våra ränte-, bland- och aktiefonder.

Uppgifterna ovan ska inte anses som personlig placeringsrådgivning.