Placerarinformation

Vi har samlat på den här sidan kundinformation i enlighet med lagstiftningen och annan viktig information. För placerare finns bifogat information bland annat om Sp-Fondbolag och dess verksamhetsprinciper, tjänster och finansiella instrument och de risker som är förenade med dem.

Information om Sp-Fondbolaget, dess förfaringsätt och om riskerna med finansiella instrument

Mera dokument på finska finns här.