Sijoittajainformaatio

Olemme koonneet tälle sivulle Sp-Rahastoyhtiön asiakkaille tiedoksi lainsäädännön mukaista sekä muuta tärkeää asiakasinformaatiota. Sijoittajille on ohessa tarjolla tietoa muun muassa Sp-Rahastoyhtiöstä ja sen toimintaperiaatteista, sen tarjoamista palveluista sekä rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä riskeistä.

Asiakkaiden luokittelu Sp-Rahastoyhtiössä   

Asiakkaiden luokittelu

Hakemus asiakkaan luokittelun muuttamiseksi

Tietoa Sp-Rahastoyhtiöstä, sen tuotteista, palveluista ja menettelytavoista

Sijoittajatiedote: Tietoa Sp-Rahastoyhtiöstä, sen menettelytavoista ja rahoitusvälineiden riskeistä

Kannustimet Sp-Rahastoyhtiössä

Asiakkaan varallisuuden säilyttäminen Sp-Rahastoyhtiössä

Asiakasvalitusten ja -palautteiden käsittely Sp-Rahastoyhtiössä

Sp-Rahastoyhtiön noudattamat periaatteet

Toimeksiantojen toteuttamisperiaatteet ja toimeksiantojen käsittely

RTS 28 -raportit v. 2019-2023 (zip-tiedosto)

Eturistiriitatilanteiden välttämistä ja hallintaa koskevat toimintaperiaatteet

Sijoitusten arvostamisperiaatteet

Suositus eräiden tunnuslukujen säännöllisestä raportoinnista

Palkitseminen

Sp-Rahastoyhtiö Oy:n omistajapolitiikka

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet. 

Tietosuoja Sp-Rahastoyhtiössä

Tietosuojakäytäntö

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Sp-Rahastoyhtiön sisäpiirirekisterin nähtävilläpito

Sp-Rahastoyhtiön sisäpiirirekisteri muiden kuin yhtiön omien sijoitusrahasto-osuuksien osalta on nähtävillä Euroclear Finland Oy:ssä ja heidän NetSire-internetpalvelussaan.

Sp-Rahastoyhtiön omien rahasto-osuuksien osalta rekisteri on nähtävissä Sp-Rahastoyhtiön tiloissa.