Saavutettavuus Säästöpankin digitaalisissa palveluissa

Me Säästöpankissa tahdomme, että digitaaliset palvelumme ovat mahdollisimman hyvin käytettävissä, kaikille asiakkaillemme. Tämä vaatimus on kirjattu myös finanssialan osalta saavutettavuuslakiin.
Tehokkaalla työpisteellä myös talousasioiden hoitaminen sujuu helposti.
Lain vaatimukset astuvat yksityisen sektorin verkkopalvelujen, kuten verkkosivut ja verkkopankki, osalta voimaan 1.1.2021 ja mobiilisovellusten osalta 23.6.2021. Teemme parhaillamme työtä näiden palvelujen saavutettavuuden parantamiseksi. Lisätietoja siirtymäajoista on saatavilla Aluehallintoviraston sivuilla. Saavutettavuus-sivultamme löydät mm. saavutettavuusselosteet digipalvelujemme osalta. Päivitämme sivua jatkuvasti.

Saavutettavuusselosteet

Ajanvaraus

Chat

Kuvakorttipalvelu

Markkinatieto

Mobiilisovellus

Rahastotieto

Suostumus- ja vahvistuspalvelu

Signom

Sähköinen terveysselvitys

Tunnistuspalvelu

Tunnistussovellus

Verkkomaksupalvelu

Verkkopankki

Verkkosivut

Verkkotapaaminen