Tervetuloa, tämä on organisaation Säästöpankki Rahastotieto saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua Säästöpankin Rahastotieto ja on laadittu / päivitetty 17.3.2022. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain.

Ei-saavutettava sisältö

3. Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen

Pdf-dokumentit

Palvelun pdf-dokumenttien saavutettavuudessa on puutteita. Puutteiden syynä on kohtuuton rasite dokumenttien suuren määrän ja tulevien järjestelmäuudistusten takia. Teemme työtä aktiivisesti pdf-dokumenttien saavutettavuuspuutteiden korjaamiseksi.

Rahastolistaukset

WCAG 1.1.1 – Tekstivastineet

Joidenkin visuaalisten elementtien tekstivaihtoehdoissa on puutteita; siksi näytönlukijaa ei informoida niistä kunnolla. 

Esimerkkejä

 • Jokaisesta kuvasta puuttuu tekstivaihtoehto.
 • Niin kutsuttujen ”spacer” kuvien tulee olla alt=”” (clear.gif).

 

WCAG 1.3.1 – Ryhmittely 

Rahastoluokka-valintaruudut kannattaa ryhmitellä.

WCAG 1.3.1 – Otsikot

Otsikot puuttuvat kokonaan.

WCAG 1.3.1 – Maamerkit

Sivualueita tai ARIA-maamerkkejä ei ole määritetty.

WCAG 1.4.4 – Tekstin suurentaminen

Asettelukatkoja ja elementtejä leikkautuu melko merkittävästi, kun käytetään 200 % tekstin suurennusta.

WCAG 1.4.12 – Välistykset

Ulkoasu hajoaa käytettäessä mukautettuja välistyksiä. Käyttäjän tulee pystyä käyttämään omia tekstivälistyksiään parantamaan sisällön luettavuutta.

WCAG 1.3.1, 4.1.2 – Aktiivisen kohteen korostaminen

Tietoja aktiivisesta navigointielementistä ei ole määritelty ohjelmallisesti.

WCAG 1.4.3, 1.4.11 – Kontrastit

Muutamia ongelmia tekstin ja käyttäjän käyttöliittymäkomponenttien ja graafiset objektit kontrastien kanssa:

 • Aktiivinen turkoosi välilehti (2,7:1).
 • Harmaa-alueen liukusäätimet (1,5:1).

 

WCAG 1.1.1, 1.3.1, 2.4.7 – Liukusäädin

Riski-tuottoprofiili -alueen liukusäätimistä puuttuu kuvaileva, ohjelmallinen rakenne:

 • Näytönlukuohjelman käyttäjä ei voi käyttää komponenttia.
 • Liukusäätimien tulee olla input type=”range” elementtejä.
 • Liukusäätimissä tulee olla tekstivaihtoehtoja/lisätietoa.
 • Liukusäätimistä puuttuu näkyvä näppäimistön tarkennustyyli.
 • Sisältää elementin, jolla on outo otsikko: LABEL_CustomNote2.

 

WCAG 1.3.1, 1.4.10, 4.1.2 – Taulukot

Taulukon toteutuksessa on useita puutteita.

 • Ensimmäisessä taulukon otsikkoelementissä (TH) tulee vähintään olla kuvaava teksti näytönlukuohjelman käyttäjille (visuaalisesti piilotettu). Muuten sen merkitys on epäselvä.
 • Lajittelutoiminto tulee kuvata ohjelmallisesti (aria-sort).
 • Osa taulukosta leikkautuu pois pieneltä näytöltä (esim. iPhone 5, OnePlus 6). Vaakatason vieritys pitäisi olla käytettävissä.

 

WCAG 2.1.1 – Näppäimistönavigointi

Jotkut interaktiiviset elementit eivät sisälly taulukkojärjestykseen.

Esimerkkejä:

 • Navigointivälilehdet.
 • Rahastoröntgen ja Vertaa rahastojen kehitystä.

 

WCAG 2.4.2 – Upotus

Iframella ei ole otsikkomääritettä.

Iframe-kehyksen sisällä olevan asiakirjan otsikko on ”Morningstar® Integrated Web Tools™". Otsikon pitäisi olla enemmän kuvaava ja kertova itse asiakirjasta.

WCAG 3.1.2 – Osien kieli

Sisällön kielen on vastattava asiakirjan sisällön kieltä, ellei toisin mainita.

 • Esimerkiksi hakutulos näytetään englanniksi: ”No search results: No securities were found”

 

WCAG 3.3.2 – Nimilaput

Valintaruuduista puuttuu niihin liittyviä tunnisteita.

WCAG 4.1.1 – HTML tarkistus

HTML-tarkistus havaitsi muutamia merkityksellisiä virheitä ja varoituksia:

 • Melko monia päällekkäisiä id-attribuutteja.
 • Monista syöte- ja linkkielementeistä puuttuu lopputunnisteet (johtuen dokumenttityypistä).

 

WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 1.4.3, 2.4.2, 3.1.2 – Rahastoesite PDF-tiedoston puutteet

Tämän asiakirjan saavutettavuusongelmat:

 • Otsikkoa ei ole määritetty (sovelluksen otsikkorivi). Tiedostonimeä käytetään otsikon sijaan.
 • Kielen määritelmä muuttuu monta kertaa koko ajan asiakirja (englanniksi ja suomeksi), vaikka koko asiakirja on suomeksi.
 • Sisällysluettelosivun tulee olla luettelo.
 • PDF-kirjanmerkit puuttuvat. Kirjanmerkkejä tulee käyttää, kun asiakirja on yli 20 sivua pitkä.
 • Taulukoista puuttuu otsikot.
 • Taulukon otsikkosolut (TH) puuttuvat.
 • Jostain syystä sivu 49 taulukko koostuu 2 taulukosta (pitäisi olla yksi taulukko).
 • Otsikot puuttuvat (h1, h2…).
 • Kaaviot tulee piilottaa näytönlukuohjelmilta.
 • Kaavioilla tulee olla saatavilla oleva vaihtoehto (tiedot taulukkomuodossa).
 • Kaaviot käyttävät vain värejä elementtien erottamisessa. Erilaisia viivoja ja tekstuureja voitaisiin käyttää.
 • Turkoosiväristä puuttuu riittävä kontrasti.
 • Joissakin tapauksissa kuvan päällä olevan valkoisen tekstin kontrasti ei riitä.
 • Joillakin sivuilla lukemisjärjestys on epälooginen.

 

Rahastosivut

WCAG 1.4.3, 14.11 – Kontrastit

Muutamia ongelmia tekstin ja käyttöliittymäkomponenttien sekä graafisten objektien kontrastien kanssa:

 • Harmaat tekstit
 • Turkoosi kaaviossa

 

WCAG 1.1.1, 1.3.1 – Tekstivastineet

Joidenkin visuaalisten elementtien tekstivaihtoehdoissa on puutteita; siksi näytönlukija ei saa niistä kunnolla informaatiota.

Esimerkkejä:

 • Morningstar Style Boxilla ei ole tekstivaihtoehtoa (voisi olla taulukko).
 • Riski-tuottoprofiililla ei ole tekstivaihtoehtoa tai kuvailevaa, ohjelmallista rakennetta.
 • Sisältö-välilehti: Painotus-sarakkeessa tulisi olla kuvaava otsikkosolu (TH), ainakin näytönlukijan käyttäjille.
 • Kaaviokuvien vaihtoehtoisissa teksteissä on tarpeettomia paikkamerkkejä. Alt=”” on parempi vaihtoehto.
 • Kirjoitusvirhe: Tyypillisesti pienmmät tuotot.

 

WCAG 1.4.10 – Responsiivisuus

Vuosittaiset tuotot -taulukko (arvonkehitys) ei skaalaudu responsiivisesti 320 CSS-pisteen näytön leveydellä (joka vastaa 400 % yleistä zoomia 1280 x 1024 px näytöllä). Osa asiaankuuluvasta tekstisisällöstä ei ole näkyvissä.

WCAG 2.4.2 – Sivun otsikko

Sivun otsikko (Morningstar® Integrated Web Tools™ - Investment Raportti) ei edusta sivujen sisältöä. Sivun otsikon pitäisi olla kuvaava.

WCAG 2.1.1 – Näppäimistönavigointi

Jotkut interaktiiviset elementit eivät sisälly taulukkojärjestykseen.

Esimerkkejä:

 • Tärkeimmät navigointilinkit
 • Tulosta -linkki

 

WCAG 3.1.2 – Osien kieli

Sisällön kielen on vastattava asiakirjan kieltä, ellei toisin ilmoiteta.

 • Asiakirjan linkin otsikon attribuutti: Åpne i nytt vindu
 • Hiilimittarin lehti-ikonin tekstivaihtoehto: Low Carbon
 • Kaavioissa on englanninkielisiä tekstivaihtoehtoja
 • Kvartiili-kuvatekstin vaihtoehdot ovat englanninkielisiä

 

WCAG 4.1.1 – HTML tarkistus

HTML-tarkistus havaitsi muutaman merkityksellisen virheen ja varoituksen:

 • Melko paljon päällekkäisiä id-attribuutteja.
 • Paljon CSS-virheitä.

 

Rahastoröntgen - Aloitus

WCAG 1.1.1 – Tekstivastineet

Joidenkin visuaalisten elementtien tekstivaihtoehdoissa on puutteita. Tämän takia näytönlukuohjelma ja sen käyttäjä ei saa niistä tietoa kunnolla.

Esimerkkejä:

 • Punaisella x-painikkeella ei ole tekstivaihtoehtoa
 • Suurennuslasipainikkeella on hieman outo tekstivaihtoehto: Lookup Pikahaku

 

WCAG 1.4.1 – Värin käyttö

Väriä (punainen) on käytetty ainoana tapana erottaa Sijoitussumma-osion virhetila oletustilasta.

WCAG 1.4.3, 1.4.11 – Kontrastit

Muutamia ongelmia tekstin ja käyttöliittymän komponenttien ja graafisten objektien kontrasteissa:

 • Turkoosia tekstiä valkoisella pohjalla
 • Suurennuslasipainike. Kuvake vs. tausta.
 • Harmaa teksti vaaleansinistä taustaa vasten.
 • Punaisen syöttövirheen taustaväri.
 • Punainen virheteksti valkoisella taustalla.
 • Käytä tasaosuuksia, Näytä tulos

 

WCAG 1.4.4 – Tekstin suurentaminen

Haku -ponnahdusikkunan alaosa leikkautuu melko merkittävästi, kun käytetään 200 % tekstin suurennusta.

WCAG 1.4.10 – Responsiivisuus

Haku -ponnahdusikkuna avautuu reunan taakse 320 CSS:n pisteleveyden kokoisella näytöllä (joka vastaa 400 % yleistä zoomausta 1280 x 1024 px koon näytöllä).

WCAG 2.1.1 – Näppäimistönavigointi

Jotkut interaktiiviset elementit eivät sisälly taulukkojärjestykseen.

Esimerkkejä:

 • Sininen suurennuslasipainike
 • Punainen X-painike

 

WCAG 2.4.2 – Upotus

Upotuksella (Iframe) ei ole otsikkomääritettä.

Upotus-kehyksen sisällä olevan asiakirjan otsikko on ”Morningstar® Integrated Web Tools™ - Instant X-Ray”. Otsikko tulisi olla enemmän kuvaileva ja edustaa sivujen sisältöä.

WCAG 3.3.2 – Nimilaput

Tekstisyötteistä puuttuu siihen liittyvät tunnisteet/nimilaput. Paikkamerkki -määritettä ei pitäisi käyttää nimilapun korvikkeena.

WCAG 4.1.3 – Dynaamiset näkymien muutokset

Näytönlukuohjelman tulee ilmoittaa dynaamisista näkymän muutoksista. Näytönlukuohjelman tulee ilmoittaa pääotsikko, kun käyttäjä saapuu Rahastoröntgen -näkymään. Saman pitäisi tapahtua tulosnäkymän ilmestymisen kanssa.

WCAG 1.1.1, 1.3.1 – Taulukot

Taulukon toteutuksessa on useita puutteita.

 • Kokonaispaino-rivi ei ole kuvaava. Taulukon solujen pitäisi ei yhdistellä.
 • Painikesarakkeista puuttuu kuvaavia taulukon otsikkosoluja.

 

WCAG 3.3.1, 4.1.3 – Virheilmoitukset

Virheilmoituksia ei ole ohjelmoitu niin, että niiden sisältö luetaan näytönlukuohjelmalla automaattisesti ilman, että käyttäjän tarvitsee siirtää tarkennusta.

Tällä hetkellä näytönlukuohjelman käyttäjä ei huomaa mahdollisia virheitä. Näytönlukijaohjelman pitäisi lukea virheet ääneen heti, kun ne ilmestyvät näytölle.

WCAG 1.3.1, 1.4.3, 1.4.11, 2.1.1, 3.3.2, 4.1.2 – Haku -ponnahdusikkuna

Suurennuslasipainike avaa ponnahdusikkunan.

 • Ponnahdusikkunan pitäisi voida sulkea Esc-näppäimellä.
 • X-painikkeen kontrasti ei ole riittävä (1,9:1).
 • Valinta- ja syöttöelementeillä ei ole tunnisteita/nimilappuja.
 • Taulukon ensimmäinen sarake on tyhjä. Taulukossa ei tulisi olla tyhjiä sarakkeita.
 • Harmaan tekstin kontrasti ei ole riittävä.
 • Hakupainikkeen kontrasti ei ole riittävä.
 • Lajittelutoiminto tulee kuvata ohjelmallisesti (aria-sort).

 

Rahastoröntgen - Lopputulos

WCAG 1.1.1 – Tekstivastineet

Joidenkin visuaalisten elementtien tekstivaihtoehdoissa on puutteita. Tämän takia näytönlukuohjelma ja sen käyttäjä ei saa niistä tietoa kunnolla.

Esimerkkejä:

 • Piirakkakaavio- ja kaaviokuvissa on tarpeettomia paikkamerkkejä tekstivaihtoehtona, niissä on alt=””, jotta näytönlukija voi ohittaa ne automaattisesti.
 • Osake- ja korkotyyli-välilehti: ”Stylebox”-kuvissa on myös tarpeettomia paikkamerkkejä tekstivaihtoehtona. Paremmin saavutettava vaihtoehto olisi käyttää taulukkoa.

 

WCAG 1.4.1 – Värin käyttö

Värejä on käytetty ainoana menetelmänä erottamaan kaavioita toisistaan.

WCAG 1.4.10 – Responsiivisuus

Upotus (iframe) -kehyksen sisällä oleva kaavio (Arvonkehitys-välilehti) ei skaalaudu reagoivasti 320 CSS:n pisteleveyden kokoisella näytöllä (joka vastaa 400 % yleistä zoomausta 1280 x 1024 px koon näytöllä). Osa asiaankuuluvasta sisällöstä ei näy eikä voi olla rullata sivuttain.

WCAG 1.4.3, 1.4.11 – Kontrastit

Muutamia ongelmia tekstin ja käyttäjän käyttöliittymäkomponenttien ja graafisten objektien kontrastien kanssa:

 • Turkoosien tekstien ja graafisien objektien kontrasti ei ole riittävä.
 • Punaisen palvelinvirhetekstin ”Server Error in '/' Application.” kontrasti ei ole riittävä.

 

WCAG 2.1.1 – Näppäimistönavigointi

Jotkut interaktiiviset elementit eivät sisälly taulukkojärjestykseen.

Esimerkkejä:

 • Navigointi
 • Arvonkehitys-välilehti: Kaavion asetukset
 • Arvonkehitys-välilehti: Vertaa

 

WCAG 2.4.2 – Upotus

Arvonkehitys -upotuksella (Iframe) ei ole otsikkomääritettä. Upotuksen sisällä olevalla asiakirjalla ei ole kuvaavaa otsikkoa: "Morningstar® Integrated Web Tools™". Otsikon tulisi olla kuvaavampi ja kertoa itse asiakirjasta.

WCAG 3.1.2 – Osien kieli

Sisällön kielen on vastattava asiakirjan kieltä, ellei toisin ilmoiteta.

 • "Palvelinvirhe sovelluksessa." teksti
 • Arvonkehitys-välilehti: kalenterin käyttöliittymä on englanninkielinen
 • Kaavion asetukset näkymä: pienennä-napin tekstivaihtoehto on englanniksi
 • X-painikkeen tekstivaihtoehto on myös englanniksi

 

WCAG 3.3.2 – Nimilaput

Arvonkehitys-lomake-elementeistä puuttuu niihin liittyvät tunnisteet/nimilaput. Paikkamerkki -määritettä ei pitäisi käyttää nimilapun korvikkeena.

WCAG 1.3.1, 4.1.2 – Aktiivisen kohteen korostaminen

Tietoja aktiivisesta navigointielementistä ei ole määritetty ohjelmallisesti.

WCAG 1.3.1, 2.4.2, 2.4.3, 3.1.1 – Rahastoröntgen PDF

Tämän asiakirjan saavutettavuusongelmat:

 • Otsikkoa ei ole määritetty (sovelluksen otsikkorivi). Vain tiedostonimi käytettävissä.
 • Kielen määritelmä puuttuu.
 • Asiakirjaa ei ole merkitty oikean lukujärjestyksen määrittämiseksi.

 

Vertaa rahastojen kehitystä (arvonkehitys)

WCAG 1.1.1 – Tekstivastineet

Vasemman yläkulman kolmiopainikkeessa on epäselvä tekstivaihtoehto: screenera

WCAG 1.1.1 – Kaavio

Kaaviolla ei ole tekstivaihtoehtoa.

WCAG 1.4.3, 14.11 – Kontrastit

Muutamia ongelmia tekstin ja käyttöliittymän komponenttien ja graafisten objektien kontrasteissa:

 • X-painike on lähes näkymätön
 • Valkoinen teksti harmaalla taustalla
 • Harmaa teksti harmaalla taustalla kaavion lähellä

Saavutettavuuspuutteiden korjausaikataulu: Vuoden 2023 aikana

 

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi

• Milloin havaitsit ongelman (päivämäärä ja kellonaika)?
• Mitä yritit tehdä ja miten pitkälle pääset, ennen kuin ongelma esiintyy?
• Näyttääkö palvelu jonkin virheilmoituksen? Yritä kuvailla virheilmoitusta kirjoittamalla.
• Käytitkö palvelua henkilö- vai yritysasiakkaana?

HUOM: Älä lisää henkilö- tai yrityskohtaisia tietoja kuten henkilötunnusta, y-tunnusta, tilinumeroa tai korttinumeroa palautteeseen!

Lähetä palautetta sähköpostilla osoitteeseen:

saavutettavuus@saastopankki.fi

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon Avautuu uuteen ikkunaan. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi

Olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen