Henkilötietojen käyttö ja tietosuoja

Henkilötietojen käsittely Säästöpankkiryhmässä

Toimimme erityistä luottamusta edellyttävällä toimialalla ja huolehdimme siitä, että yksityisyyden suoja toteutuu kaikessa henkilötietojen käsittelyssä. Korkean tietosuojan ja tietoturvan tason turvaaminen on ensiarvoisen tärkeää kaikessa toiminnassamme.

Käsittelemme tietojasi huolellisesti ja lainsäädännön velvoitteiden mukaisesti noudattaen hyvää tietojenkäsittelytapaa. Käytämme tietojasi vain etukäteen määriteltyihin käyttötarkoituksiin tai niiden kanssa yhteensopiviin tarkoituksiin. Varmistamme myös, että käsittelylle on laillinen peruste, kuten sopimus, meitä velvoittava lainsäädäntö, oikeutettu etu tai suostumus. 

Tietosi ovat pankkisalaisuuden, vakuutussalaisuuden tai muun vastaavan salassapitovelvoitteen alaisia tietoja. Tietojasi käsittelevät vain ne rekisterinpitäjän työntekijät, joiden työtehtäviin se kuuluu tai muut henkilöt, joilla on sopimuksen, toimeksiannon tai lain nojalla oikeus käsitellä tietoja. 

Katso lisätietoa henkilötietojesi käsittelystä