Kuka tietojasi käsittelee?

Säästöpankkiryhmän toimijat

Säästöpankkiryhmään kuuluvat seuraavat toimijat, joista kukin on itsenäinen rekisterinpitäjiä oman toimintansa osalta:

 • Säästöpankit
 • Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj 
 • Sp-Rahastoyhtiö Oy 
 • Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj 
 • Sp-Henkivakuutusyhtiö Oy  
 • Sp-Koti Oy 
 • Säästöpankkiliitto osk, joka voi tehtävästä riippuen toimia myös henkilötietojen käsittelijänä

Lisäksi Säästöpankkiryhmään kuuluu Säästöpankkipalvelut Oy, joka toimii henkilötietojen käsittelijänä tarjotessaan esimerkiksi asiakasneuvontapalveluja Säästöpankkiryhmän pankkien asiakkaille ja konttoreille.

Tietojasi voidaan luovuttaa Säästöpankkiryhmän sisällä muun muassa asiakaspalvelua, asiakassuhteen hoitamista ja markkinointia varten.

Alihankkijat ja palveluntuottajat

Käytämme alihankkijoita ja kumppaneita palveluiden tuottamisessa ja tarjoamisessa. Henkilötietojasi voidaan siirtää näille tahoille toimeksiannostamme tapahtuvaa käsittelyä varten.

Varmistamme sopimus- ja muilla järjestelyillä, että alihankkijat ja palveluntuottajat suojaavat käsiteltävät henkilötiedot asianmukaisesti ja asettamiemme vaatimusten mukaisesti noudattaen hyvää tietojenkäsittelytapaa. Alihankkijoilla ja palveluntuottajilla ei ole oikeutta käyttää tietojasi omiin tarkoituksiinsa, kuten suoramarkkinointiin.

Muut rekisterinpitäjät

Tietojasi voidaan luovuttaa lain sallimissa puitteissa esimerkiksi 

 • viranomaisille, 
 • Suomen Asiakastieto Oy:lle
 • vastaavalle luottotietorekisterinpitäjälle
 • toiselle rekisterinpitäjälle silloin, kun se on osa sinulle tuotettavaa palvelua tai tuotetta.