Mitä oikeuksia sinulla on?

Sinulla on rekisteröitynä oikeus saada tietoa tekemästämme henkilötietojen käsittelystä. Saat tietoa näiden sivujen lisäksi myös seuraavilta sivuilta:

Lisäksi sinulla on seuraavia oikeuksia:

Oikeuksien käyttämiseen on olemassa joitakin rajoituksia. Oikeutesi ovat sidoksissa siihen, millä perusteella käsittelemme henkilötietojasi. Lue lisätietoa oikeuksistasi tietosuojavaltuutetun sivuilta: https://tietosuoja.fi/tunne-oikeutesi

Miten voit käyttää oikeuksiasi?

Voit tarkastella meillä sinusta olevia tietoja verkko- ja mobiilipankin kautta. 

Käyttääksesi rekisteröidyn oikeuksia, ole yhteydessä Säästöpankkiisi tai asiakassuhteen perusteella määräytyvään rekisterinpitäjään 

  • verkko- tai mobiilipankin viestitoiminnolla tai
  • asioimalla Säästöpankin konttorissa
  • asioimalla tunnistautuneena asiakkaana puhelin- tai chat-palvelussa

Käytä yllä mainittuja kanavia, jotta voimme tunnistaa sinut luotettavasti. Yksilöi pyynnössäsi rekisterinpitäjä, jota pyyntösi koskee. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää tarpeellisia lisätietoja pyynnön käsittelemiseksi.

Säästöpankkien ja konttoreiden yhteystiedot

Huomaathan, että rekisteröidyn oikeudet ovat henkilökohtaisia. Esimerkiksi yritysasiakas ei voi käyttää tarkastusoikeutta rekisteröitynä olevan työntekijänsä tai yhteyshenkilönsä puolesta, vaan tämän on itse tehtävä pyyntö rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyn oikeudet koskevat vain rekisteröityä itseään koskevia henkilötietoja.

Pyynnöt arvioidaan tilanne- ja tapauskohtaisesti. Rekisteröidyn pyytäessä esimerkiksi henkilötietojensa poistoa tai käsittelyn rajoittamista rekisterinpitäjä voi edelleenkin käsitellä henkilötietoja, jos käsittely on tarpeen esimerkiksi lain mukaisten velvoitteiden noudattamiseksi, riita-asioiden ratkaisemiseksi tai sopimusten täytäntöönpanemiseksi.